Potrivit comunicatului, Curtii i s-a solicitat sa interpreteze Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale. Directiva mentionata vizeaza, printre altele, sa protejeze consumatorii si, in mod deosebit, minorii. Ea stabileste astfel cerintele pe care serviciile mass-media audiovizuale trebuie sa le respecte, in special in ceea ce priveste comunicatiile comerciale si sponsorizarea.

Conform Directivei, un serviciu mass-media audiovisual reprezinta fie o transmisie de televiziune, fie un serviciu mass-media audiovisual la cerere. Pe de alta parte, scopul principal al acestuia este furnizarea de programe in scop informative, de divertisment sau educativ, pentru publicul larg. Directiva prevede in mod expres ca nu se aplica versiunilor electronice ale ziarelor si revistelor.

Prin hotararea pronuntata, Curtea a mentionat ca: “punerea la dispozitie, pe un subdomeniu al site-ului internet al unui ziar, de inregistrari video de scurta durata care corespund unor scurte secvente extrase din buletinele de informatii locale, de sport sau de divertisment intra sub incidenta notiunii program, in sensul directivei.”

Curtea Constata de asemenea, ca durata inregistrarilor video este lipsita de importanta si ca modul de selectionare a nregistrarilor video in cauza nu difera de cel propus in cadrul serviciilor mass-media audiovizuale la cerere. In plus, inregistrarile video precum cele in cauza intra in concurenta cu serviciile de informare oferite de organisme regionale de difuzare a programelor de televiziune si cu posturile de muzica, cu posturile cu specific sportive si cu emisiunile de divertisment. Or, finalitatea directivei consta tocmai in a aplica intr-un univers media deosebit de concurential, aceleasi norme in privinta unor actori care se adreseaza aceluiasi public si in a evita ca serviciile mass – media audiovizuale la cerere, precum galleria video in cauza, sa poata face concurenta neloiala televiziunii traditionale.

In al doilea rand, Curtea raspunde ca, pentru a a precia scopul principal al unui serviciu de punere la dispozitie a unor inregistrari video oferit in cadrul versiunii electronice a unui ziar, trebuie sa se examineze aspectul daca acest serviciu are un continut si o functie autonome in raport cu cele ale activitatii jurnalistice a operatorului site-ului internet sin u reprezinta doar o completare indisociabila a acestei activitati, in special datorita legaturilor pe care oferta audiovizuala le prezinta cu oferta textuala.

Curtea subliniaza in aceasta privinta ca, in pofida elementelor audiovizuale pe care le contine, o versiune electronica a unui ziar nu trebuie sa fie considerate un serviciu audiovisual daca aceste elemente audiovizuale sunt secundare si servesc doar la completarea ofertei articolelor de presa scrisa.

Cu toate acestea, Curtea considera ca un serviciu audiovisual nu trebuie sa fie exclus in mod sistematic din domeniul de aplicare a acestei directive pentru simplul motiv ca operatorul site-ului internet vizat este o societate de editare a unui ziar online. O sectiune video care, in cadrul unui site internet unic, ar indeplini conditiile pentru a fi calificata drept serviciu mass-media audiovisual la cerere nu pierde aceasta caracteristica pentru simplul motiv ca este accesibila pe site-ul internet al unui ziar sau ca este propusa in cadrul acestuia.