Litigiul din Romania a avut ca obiect cererea de chemare in judecata introdusa de catre domnul Manea, care a solicitat inmatricularea in Romania a unui autovehicul rulat pe care l‑a achizitionat din Spania. Autovehiculul face parte din categoria M1 de autovehicule si fusese inmatriculat ca autovehicul nou in Spania in cursul anului 2005.  Autoritatea romana competenta a conditionat inmatricularea de plata taxei prevazute de Legea nr. 9/2012. Intrucat a considerat ca Legea nr. 9/2012 este incompatibila cu articolul 110 TFUE, domnul Manea a sesizat Tribunalul Brasov, pentru ca acesta sa oblige autoritatea mentionata sa inmatriculeze autovehiculul respectiv fara a cere plata taxei mentionate.

Desi precizeaza ca, potrivit propriei jurisprudente, Legea nr. 9/2012 este compatibila cu articolul 110 TFUE, Curtea de Apel Brasov arata ca o alta curte de apel din Romania a pronuntat o hotarare in sens contrar si ca, in consecinta, se impune o decizie preliminara a Curtii pentru a se asigura aplicarea uniforma a dreptului Uniunii Europene.

In aceste conditii, Curtea de Apel Brasov a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarele intrebari preliminare:

„1) Articolul 110 din TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru UE sa instituie o taxa pentru emisii poluante aplicabila tuturor autovehiculelor externe la inmatricularea in statul respectiv, taxa care se aplica si la transferul dreptului de proprietate asupra autovehiculelor interne exceptand cazul in care o astfel de taxa sau una similara a fost deja platita?

2)      Articolul 110 din TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru UE sa instituie o taxa pentru emisii poluante aplicabila tuturor autovehiculelor externe la inmatricularea in statul respectiv, taxa care se plateste pentru autovehiculele interne doar la transferul dreptului de proprietate asupra unui astfel de autovehicul, cu rezultatul ca un autovehicul extern nu poate fi folosit fara plata taxei, in timp ce un autovehicul intern poate fi folosit nelimitat in timp fara plata taxei si daca se realizeaza un transfer al dreptului de proprietate asupra autovehiculului respectiv?”

Curtea Europeana a stabilit urmatoarele:

„Din deciziile preliminare date de Curte in cauzele referitoare la taxa perceputa cu ocazia inmatricularii unor autovehicule rulate in Romania in temeiul OUG nr. 50/2008 si la taxa perceputa cu ocazia inmatricularii unor autovehicule rulate in Romania in temeiul Legii nr. 9/2012, astfel cum a fost in parte suspendata prin OUG nr. 1/2012, reiese fara echivoc ca aceste taxe erau incompatibile cu articolul 110 TFUE si trebuie, asadar, in principiu, sa fie restituite cu dobanda. Rezulta, in consecinta, ca articolul 4 alineatul (2) din Legea nr. 9/2012 a scutit de taxa instituita prin aceasta lege transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculelor de ocazie nationale a caror inmatriculare in Romania intre 1 ianuarie 2007 si 1 ianuarie 2013 s‑a facut cu plata unei taxe care este incompatibila cu dreptul Uniunii si care trebuie, pentru acest motiv, sa fie restituita cu dobanda.

Astfel, scutirea de o noua taxa a autovehiculelor rulate care au fost supuse taxei in vigoare anterior, declarata ulterior incompatibila cu dreptul Uniunii Europene, nu poate inlocui restituirea cu dobanda a acestei taxe.

Pe de alta parte, valoarea taxei percepute cu ocazia inmatricularii unui autovehicul se incorporeaza in valoarea acestui autovehicul. Atunci cand un autovehicul inmatriculat cu plata unei taxe intr‑un stat membru este ulterior vandut ca autovehicul rulat in acest stat membru, valoarea sa de piata include valoarea reziduala a taxei de inmatriculare. Daca valoarea taxei de inmatriculare aplicate unui autovehicul rulat importat de acelasi tip si avand aceleasi caracteristici si aceeasi uzura depaseste valoarea reziduala mentionata, se incalca articolul 110 TFUE. Astfel, aceasta diferenta de sarcina fiscala risca sa favorizeze vanzarea de autovehicule rulate nationale si sa descurajeze astfel importul de autovehicule similar.”

Pe cale de consecinta si avand in vedere intreaga motivare a Curtii, aceasta a declarat ca:

„Articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca:

–        nu se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe autovehicule care se aplica autovehiculelor rulate importate cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru si autovehiculelor deja inmatriculate in statul membru respectiv cu ocazia primei transcrieri in acelasi stat a dreptului de proprietate asupra acestora din urma,

–        se opune ca statul membru respectiv sa scuteasca de aceasta taxa autovehiculele deja inmatriculate pentru care a fost platita o taxa in vigoare anterior declarata incompatibila cu dreptul Uniunii.”