Una dintre modificarile cele mai importante prevazute de cele doua coduri, este cea referitoarea la scaderea TVA – ului de la 24% la 19%, prevedere ce urmeaza a se aplica incepand cu anul 2016.

Deocamdata, nu a fost inca publicata forma finala in care Camera Deputatilor a adoptat cele doua coduri, si, de asemenea, Presedintele poate retrimite cele doua coduri inapoi in Parlament, pentru o noua dezbatere.

Dintre prevederile anterioare de modificare a celor doua coduri, o importanta modificare priveste impozitarea microintreprinderilor, dupa cum urmeaza: 1% pentru microintreprinderile care au doi sau mai multi salariati; 3% pentru microintreprinderile care au un singur salariat; 5% pentru microintreprinderile care nu au salariati.

De asemenea, cota de 3% urmeaza sa se aplice si pentru microintreprinderile care nu se incadreaza la primele doua puncte si care se afla in una dintre urmatoarele situatii: dizolvare, urmata de lichidare; inactivitate temporara; declarare pe propria raspundere a nedesfasurarii de activitati la sediul social/sediile secundare.

Noul Cod de procedura fiscala mai cuprinde urmatoarele aspecte:

  • dobanda in cazul platii cu intarziere a obligatiilor fiscale administrate de ANAF sa fie de 0,02%, pe zi de intarziere fata de 0,03% in prezent, avand in vedere noua penalitate de nedeclarare. Acest nivel zilnic corespunde unui nivel anual de 7,3%. La acest nivel se adauga si nivelul de 7,3% al penalitatilor de intarziere, rezultand un nivel total al accesoriilor de 14,6% pe an. De precizat ca prin reducerea nivelului dobanzilor, se asigura reducerea sarcinii accesoriilor in cazul contribuabililor care declara corect obligatia fiscala datorata;
  • in vederea aplicarii principiului proportionalitatii in ceea ce priveste accesoriile in materie fiscala, s-a prevazut un nivel de 1,2% al majorarilor de intarziere pe luna sau fractiune de luna in cazul obligatiilor fiscale administrate de organele fiscale locale, fata de 2% in prezent;
  • avizul de inspectie fiscala sa fie comunicat in toate cazurile, chiar si daca aceasta presupune comunicarea la inceperea inspectiei;
  • s-a extins de la 3 la 5 zile lucratoare de la data incheierii inspectiei fiscale dreptul contribuabilului de a prezenta, in scris, punctul de vedere cu privire la constatarile inspectiei fiscale. In cazul marilor contribuabili, termenul este de 7 zile. Termenul poate fi prelungit pentru motive justificate cu acordul conducatorului organului de inspectie fiscala;
  • s-a eliminat taxa extrajudiciara de timbru pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala emis de organele fiscale, la solicitarea persoanelor fizice, in scopul reducerii poverii administrative, precum si a diminuarii birocratiei.