Noile prevederi legale considera contraventii si sanctioneaza practicile incorecte, cu urmatoarele amenzi:

a) cu amenda de la 5.000 lei la 100.000 lei, pentru practicile comerciale inselatoare, asa cum sunt definite in anexa nr. 1 paragraful «Practici comerciale inselatoare»;

b) cu amenda de la 2.000 lei la 100.000 lei, pentru practicile comerciale agresive, asa cum sunt definite in anexa nr. 1 paragraful «Practici comerciale agresive».

O practica comerciala este considerata ca fiind actiune inselatoare daca aceasta contine informatii false sau, in orice situatie, inclusiv in prezentarea generala, induce in eroare sau este susceptibila sa induca in eroare consumatorul mediu, astfel incat, in ambele ipoteze, fie il determina, fie este susceptibila a-l determina pe consumator sa ia o decizie de tranzactionare pe care altfel nu ar fi luat-o, chiar daca informatiile sunt, in fapt, corecte in raport cu unul sau mai multe dintre urmatoarele elemente: existenta sau natura produsului; principalele caracteristici ale produsului, cum ar fi: disponibilitatea, avantajele, riscurile, fabricarea, compozitia, accesoriile, asistenta acordata dupa vanzare si instrumentarea reclamatiilor, modul si data fabricatiei sau prestarii, livrarea, capacitatea de a corespunde scopului, utilizarea, cantitatea, specificatiile, originea geografica sau comerciala, rezultatele care se pot obtine din utilizarea sa, rezultatele si caracteristicile esentiale ale testelor sau controalelor efectuate asupra produsului; perioada pentru care comerciantul se angajeaza, motivele utilizarii practicii comerciale si natura desfasurarii vanzarii, precum si toate declaratiile sau toate simbolurile care ar induce o legatura intre produs sau comerciant si o sponsorizare sau o aprobare, direct ori indirect; pretul sau modul de calcul al pretului ori existenta unui avantaj specific al pretului; necesitatea service-ului, a unei piese separate, a inlocuirii sau a repararii; natura, competentele si drepturile comerciantului sau ale reprezentantului sau, cum ar fi: identitatea si patrimoniul, calificarile sale, statutul, autorizarea, afilierea sau legaturile sale, drepturile de proprietate industriala, de autor sau comerciala ori recompense si distinctii primite; drepturile consumatorului, inclusiv dreptul de a beneficia de reparare, de inlocuire sau de restituire a contravalorii ca urmare a rezolutiunii contractului, astfel cum sunt prevazute de Legea nr. 449/2003privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, sau riscurile pe care consumatorul le poate intampina.

O practica comerciala este considerata agresiva daca, in contextul prezentarii situatiei de fapt si tinand cont de toate caracteristicile si circumstantele, limiteaza sau este susceptibila sa limiteze in mod semnificativ libertatea de alegere sau comportamentul consumatorului mediu cu privire la produs, prin hartuire, constrangere, inclusiv prin utilizarea fortei fizice sau prin influenta nejustificata si, prin urmare, determina sau este susceptibila sa determine consumatorul sa ia o decizie de tranzactionare pe care altfel nu ar fi luat-o. Pentru a determina daca o practica comerciala recurge la hartuire, constrangere, inclusiv la forta fizica sau la influenta nejustificata, se iau in considerare urmatoarele elemente: a) momentul, locul desfasurarii, natura si/sau durata acesteia; recurgerea la amenintare, la un limbaj sau la un comportament abuziv; exploatarea de catre comerciant a unei situatii nefericite sau a unei circumstante speciale, de o asemenea gravitate incat afecteaza rationamentul consumatorului mediu si de care comerciantul este constient, in scopul influentarii deciziei consumatorului cu privire la produs; orice obstacol oneros sau disproportionat, neprevazut in contract, impus de comerciant, atunci cand consumatorul doreste sa isi exercite drepturile contractuale, inclusiv dreptul de a inceta contractul sau de a schimba produsul ori de a se adresa unui alt comerciant; orice amenintare cu masuri, in situatia in care acestea nu pot fi luate in mod legal.

De asemenea, nerespectarea masurilor dispuse prin ordinul sau decizia Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.

Noile prevederi intra in vigoare incepand cu data de 14.03.2015.