Orice persoană care se confruntă cu un act emis de o autoritate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) are dreptul de a-l contesta, astfel cum este prevăzut în legislația fiscală. Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă un avocat specializat în drept fiscal și litigii fiscale poate proceda la efectuarea tuturor demersurilor în vederea formulării de contestații fiscale în situația în care o persoană fizica sau juridică se simte lezat de actul administrativ-fiscal emis.

Cadrul legal aplicabil contestației împotriva actelor administrativ fiscale

Astfel cum este prevăzut în art. 268 Cod de Procedură Fiscală, orice persoană poate formula contestație împotriva titlului de creanță, precum și împotriva altor acte administrative fiscale, cum ar fi decizia de impunere, dispoziția de măsuri fiscale.

Titlul de creanță este actul fiscal prin care se stabilește și se individualizează cuantumul unei obligații fiscale (taxe, impozite). Acesta prevede un anumit de termen de plată care odată depășit, transformă titlul de creanță în titlu executoriu, obligând contribuabilul la plata sa.

De asemenea, pot fi contestate și alte tipuri de acte administrativ fiscale, cum ar fi decizia de impunere ori, dispoziția de măsuri fiscale împreuna cu raportul de inspecție fiscală (RIF).

Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat numeroși clienți în litigii fiscale, obținând soluții favorabile în fața organelor de inspecție fiscală și în fața instanțelor judecătorești.

Termenul de formulare a contestației

Un aspect esențial ce stă la baza procedurii de contestație a actelor fiscale este respectarea termenului de depunere a contestației care este de 45 zile de la data comunicării actului administrativ. Acest termen este de decădere, astfel că nerespectarea sa duce la pierderea dreptului neexercitat în termen.

Soluționarea contestațiilor

Contestațiile se soluționează de către structurile specializare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice care se pronunță prin decizie. Decizia poate fi de admitere, în totalitate sau în parte ori de respingere.

Deși o soluție de respingere pare a fi un lucru iremediabil, legea mai oferă o șansă în sensul în care persoana care a primit soluția respectivă se poate adresa la instanța judecătorească pentru a ataca decizia printr-o contestație împotriva titlului de creanță, contestație împotriva dispoziției de măsuri fiscale, deciziei de impunere, RIF, în cazul unei eventuale admiteri a acțiunii, organul fiscal emitent anulând actul administrativ, contestatorul fiind repus în situația anterioară.

Contestația administrativă oferă dreptul contribuabilului nemulțumit de actele emise de către autoritățile fiscale de a le contesta, creând obligația în sarcina acestora de a analiza temeinicia și legalitatea măsurilor luate. Totodată, dacă în urma deciziei de soluționare contribuabilul este nemulțumit, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca decizia ANAF prin care a fost soluționată contestația formulată împotriva deciziei de impunere, dispoziție de măsuri fiscale împreună cu RIF.

Pentru realizarea acestor demersuri, Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept fiscal și litigii fiscale din România care să analizeze aspectele de ordin procedural si să aducă argumente de fapt și de drept pentru înlăturarea deciziilor discreționare emise uneori de organele de control fiscal.

 

********

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2021, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2021. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.