In anul 2004 reclamantul a contestat un titlu de creanta in procedura administrativa prevazuta de Codul  de procedura fiscala , organul fiscal pretinzand ca decizia data asupra contestatiei a fost comunicata reclamantului la 05.11.2004, fara insa a putea dovedi aceasta cu o confirmare de primire de la destinatar.

Totusi, pasivitatea in care a stat reclamantul timp de aproape 8 ani, actiunea fiind introdusa la 23.05.2012, iar actul contestat a fost emis la 28.10.2004, in conditiile in care parata a avut convingerea comunicarii cu adresa nr. 11895/05.11.2004, este de natura sa conduca la concluzia ca respingerea ca tardiva a contestatiei reclamantului asigura principiul stabilitatii raporturilor juridice rezultate din actele administrative a caror principala caracteristica este executarea din oficiu de catre autoritatea emitenta.

Hotararea pronuntata este in acord cu prevederile art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului, intrucat reclamantul este in culpa prin faptul de a nu-si fi manifestat interesul fata de solutia data de DGFP Suceava contestatiei sale, timp de aproape 8 ani”.

Curtea de Apel Suceava, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal

Decizia nr. 6215 din 27 noiembrie 2012

Publicata in Buletinul Curtilor de Apel nr. 4/2013