Contractul de locațiune în România

Potrivit Noului Cod Civil, locaţiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, denumit chirie. Locaţiunea bunurilor imobile şi aceea a bunurilor mobile se numeşte închiriere, iar locaţiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare. O parte din aceste reglementări particulare în materia închirierii locuinţei se aplică și locaţiunii spaţiilor destinate exercitării activităţii unui profesionist, motiv pentru care Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomanda apelarea la serviciile unui avocat drept civil în România care va poate asista atât în redactarea unui contract de închiriere între părțile implicate, cât și în soluționarea eventualelor litigii sau probleme ce pot apărea pe parcursul derulării contractului. Este important să se sublinieze că un avocat drept civil poate oferi consultanță și asistență în ceea ce privește respectarea prevederilor legale, redactarea și revizuirea unui contract de locațiune și protejarea intereselor ambelor părți implicate în raportul juridic. Acesta poate evalua și negocia clauzele contractuale pentru a asigura un echilibru între drepturile și obligațiile locatorului și ale locatarului.

Sublocaţiunea şi cesiunea contractului de locaţiune

Contractul de sublocațiune reprezintă o formă distinctă a contractului de închiriere, evidențiind dreptul locatarului de a transfera cu titlu oneros dreptul de folosință temporară asupra bunului închiriat către o altă persoană, cu excepția situațiilor în care acest drept este expres interzis prin contractul de închiriere. Cu toate acestea, dacă bunul este mobil, sublocaţiunea ori cesiunea nu este permisă decât cu acordul scris al locatorului. Contractul de sublocațiune este supus acelorași condiții de validitate, produce aceleași efecte și are aceleași motive de încetare ca și contractul de închiriere inițial, urmând soarta juridică a acestuia. Colaborarea cu un avocat drept civil în cadrul unui contract de sublocațiune poate contribui semnificativ la evitarea problemelor juridice și la asigurarea unei relații contractuale transparente și echitabile între părți. Serviciile oferite de un avocat drept civil în cadrul unui contract de sublocațiune pot include asistență în redactarea unui contract de sublocațiune echitabil și clar, care să reflecte în mod corespunzător înțelegerea părților și să ofere protecție juridică, consultanță în ceea ce privește procedurile de reziliere a contractului de sublocațiune, precum și furnizarea de informații actualizate cu privire la orice modificări legislative sau reglementări care pot afecta sublocațiunea.

Reguli particulare în materia închirierii

În România, închirierea locuințelor sau a spatiilor destinate exercitării activităţii unui profesionist este supusă unor reguli particulare prevăzute de legislația specifică. Potrivit acesteia, limitele legale pentru stabilirea chiriei, iar modificările ulterioare ale acesteia sunt permise doar în anumite condiții și cu notificare prealabilă. Un aspect important este depozitul de garanție, pe care proprietarul îl poate solicita chiriașului la încheierea contractului de închiriere, acesta urmând să fie restituit la finalul perioadei de închiriere, cu condiția ca locuința să fie returnată în starea inițială.  Contractul de închiriere poate include și un termen de preaviz în caz de reziliere, oferind atât proprietarului, cât și chiriașului timpul necesar pentru a se pregăti pentru schimbările intervenite. În plus, legea conferă chiriașului dreptul de preempțiune în cazul vânzării locuinței închiriate, oferindu-i acestuia prioritatea de a cumpăra locuința înainte de a fi oferită altor potențiali cumpărători. Un avocat drept imobiliar poate oferi asistență în redactarea contractului de închiriere, interpretarea corectă a prevederilor legale, negocierea clauzelor contractuale, precum și consultanță și reprezentare legală în litigii sau probleme juridice născute din contractul de închiriere.

Reguli particulare în materia arendării

Arendarea implică anumite reguli particulare ce guvernează relația dintre arendator și arendaș. Aceste reguli includ stabilirea duratei contractului, adesea variabilă în funcție de acordul părților și specificul culturilor agricole, precum și modalitatea de plată a arendei, fie sub formă de chirie, fie ca o parte din recoltă obținută din exploatarea agricolă. Obligațiile și responsabilitățile părților sunt clar definite, cuprinzând întreținerea terenului, aprovizionarea și realizarea lucrărilor necesare. De asemenea, legislația determină drepturile arendașului privind utilizarea recoltei și condițiile de încetare a contractului, inclusiv în situații de nerespectare a obligațiilor contractuale sau survenirea unor circumstanțe neprevăzute. Asistența unui avocat drept imobiliar din cadrul  Societății de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații  este esențială pentru a asigura redactarea corectă și interpretarea adecvată a reglementarilor în materia arendării.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.