De foarte multe ori, în urma controlului, inspectorii fiscali stabilesc obligaţii suplimentare de plată în sarcina persoanelor juridice, întocmind în acest sens un raport de inspecție fiscală. Orice act administrativ-fiscal emis de o autoritate publică poate fi însă contestatla instanța de contencios administrativ, mai ales că uneori inspectorii pot lua decizii ce nu respectă întocmai prevederile legale. Un avocat specializat în litigii comerciale și contencios administrativ vă poate ajuta să contestați raportul de inspecție fiscală pentru motive de nelegalitate, susţin reprezentanţii departamentului de litigii comerciale ai societăţii de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.

„Pavel, Mărgărit şi Asociaţii a gestionat multe speţe în care a demonstrat în instanță că rapoartele de inspecție fiscală ale organului de control sunt netemeinice şi nelegale. Prin urmare, judecătorii au emis hotărâri prin care au dispus anularea rapoartelor în cauză și a deciziilor de impunere. În unul dintre cazuri, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) stabilise în sarcina clientului plata unei sume mari, în condiţiile în care îl considera direct responsabil pentru pierderile companiei, intrate între timp în faliment. Societatea noastră a obţinut în instanţă anualarea raportului de inspecție fiscală și a actelor subsecvente, instanţa menţinând concluziile expertizei prezentate de client. În acest fel, pretențiile financiare solicitate de ANAF au fost respinse ca netemeinice și nelegale”, a spus Radu Pavel, avocat coordonator al societăţii de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.

 

Totodată, societatea de avocatură a gestionat multe speţe în care inspectorii fiscali au ajuns la concluzia că unii dintre clienţi au dedus în mod eronat taxa pe valoarea adăugată și impozitul pe profit. Totuşi, nu a existat un temei legal în baza caruia inspectorii să califice ca fiind nedeductibile atât taxa pe valoarea adăugată aferentă, cât şi cheltuielile și înregistrările contabile făcute de persoana juridică. Şi în aceste situaţii, Pavel, Mărgărit şi Asociaţii a obţinut câştig de cauză în instanţă.

 

În primul trimestru din 2019, inspectorii ANAF au efectuat 10.056 de inspecţii fiscale, stabilind obligaţii suplimentare de plată în valoare de 1,4 miliarde de lei. Pentru întreg anul 2018, obligaţiile suplimentare de plată stabilite de ANAF au fost de 6 miliarde de lei. În cadrul inspecţiilor din primul trimestru al anului 2019, ANAF a aplicat contribuabililor amenzi în valoare de 2,6 milioane de lei şi a întocmit 277 de sesizări penale.  Atât numărul de sesizări penale, cât şi valoarea amenzilor aplicate de inspectorii ANAF în primul trimestru din 2019 a fost în scădere faţă de aceeaşi perioadă din 2018.

Obiectivul inspecţiei fiscale este verificarea modului de calcul, înregistrare, virare şi declarare în cuantumurile şi la termenele legale a obligaţiilor fiscale. De multe ori, ANAF ajunge să stabilească în mod abuziv obligaţii fiscale suplimentare de plată în sarcina societăților comerciale.

 

Actele administrativ fiscale pot fi contestate. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al actului.Instituţia poate admite contestaţia şi anula actul administrativ fiscal. Totodată, instituţia poate respinge contestaţia.

 

În cazul în care decizia este de respingere, contestatarul, printr-un avocat specializat în litigii comerciale și contencios administrativ se poate adresa instanţelor de judecată, solicitând anularea deciziei de soluţionare a contestaţiei prealabile şi anularea actelor administrativ fiscale.

 

Potrivit Legii 207/2015, Codul de procedură fiscală, actul administrativ fiscal este nul dacă:

a)este emis cu încălcarea prevederilor legale privind competenţa;

b)nu cuprinde datele de identificare ale persoanei împuternicite a organului fiscal şi datele de identificare ale contribuabilului etc.;

c)este afectat de o gravă şi evidentă eroare.

În plus, Codul de procedură civilă arată, la art. 175, că „actul de procedură este lovit de nulitate dacă prin nerespectarea cerinţei legale s-a adus părţii o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin desfiinţarea acestuia”.

 

Totodată, de foarte multe ori, argumentele echipei de inspecție fiscală sunt complet eronate, iar inspectorii refuză dreptul de deducere a TVA pentru servicii reale şi a căror necesitate este esenţială pentru persoana juridică.Pentru a beneficia de dreptul de deducere al TVA trebuie îndeplinitecondiţia formală, în sensul că serviciile efectuate trebuie să fie justificate în baza unei facturi întocmite conform prevederilor legale şi condiţia substanţială, în sensul că serviciile trebuie să fie destinate utilizării în folosul realizării de operaţiuni taxabile.

 

Respingerea deductibilității TVA pe alte motive decât cele prevăzute expres și limitativ de legiuitor este contrară legislației naționale și acest demers conduce la încălcarea  principiul neutralităţii TVA. Prin urmare, impunerea de către organul fiscal a unor condiţii suplimentare, cu scopul anihilării exercitării dreptului de deducere, este nelegală.

Nu existăact administrativ-fiscal care sănu poată fi contestatpecaleadministrativășipecalejudecătorească. Clienţii care apelează la avocaţispecializaţiînlitigiicomercialeșicontenciosadministrativau şansemaimarisăobţinăanularearapoartelor de inspecțiefiscalăși a deciziilor de impunereaferentefie princontestaţie, fie printr-o decizie a instanţei de contenciosadministrativ, potrivitreprezentanţilorsocietăţii de avocaturăPavel, MărgăritşiAsociaţii.

 

***

Echipa Pavel, Mărgărit și Asociații este formată din avocați specializați, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate, peste așteptările clienților. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție.Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2019, cazurile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil.Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pelocul 2 înRomânia în clasamentul  firmelor de avocatură de business cu cea mai relevant expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigious ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2019. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, pornind de la ariile de expertiză până la cele mai relevante cazuri din portofoliu, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro, unul dintre cele mai complexe existente pe piața de avocatură din România.