Cum execuți o somație europeană de plată în România?

Nevoia de adaptare continuă la schimbările societății moderne a determinat a determinat adoptarea unei legi, respectiv Regulamentul nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene a somaţiei de plată. Raționamentul adoptării acestui regulament a fost eliminarea barierelor din calea accesului liber și eficient la justiție în ceea ce privește recuperarea creanțelor. Astfel, s-a instituit această procedură pentru a obține o somație europeană de plată. Prezentul articol privește aspectele referitoare la procedura executare silită etape, suspendarea executării silite, precum și orice alte informații privitoare la executarea silită. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat executări silite, avocat popriri sau un avocat somație executare silită care vă poate îndruma în executarea silită a unei somații europene în România.

Avocat executări silite. Ce reprezintă o somație europeană de plată?

Regulamentul nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene a somaţiei de plată a introdus procedura somației europene de plată pentru simplificarea, accelerarea şi reducerea costurilor de procedură în litigiile transfrontaliere referitoare la creanţele pecuniare necontestate. Somația europeană de plată este un instrument pentru recuperarea rapidă a creanțelor, fiind utilă operatorilor economici din Uniunea Europeană a căror activitate poate fi afectată prin întârzierile la plată.

Procedura se bazează pe utilizarea unor formulare tip, iar cererea de somație europeană de plată trebuie să conțină elemente precum numele şi adresa părţilor şi, după caz, ale reprezentanţilor acestora, precum şi ale instanţei sesizate cu cererea, valoarea creanţei, în special principalul şi, după caz, dobânzile, penalităţile contractuale şi costurile, rata dobânzii şi perioada pentru care se cer aceste dobânzi, cauza acţiunii, inclusiv descrierea circumstanţelor invocate ca temei al creanţei etc.

Un avocat executări silite, avocat popriri sau un avocat somație executare silită vă poate oferi asistență juridică și reprezentare juridică în procedura executare silită etape, suspendarea executării silite sau în orice aspect legat de executarea unei somații europene de plată.

Avocat somație executare silită. Procedură executare silită etape

Executarea somației de plată europene este reglementată de legislația statului membru de executare, fiind necesară calitatea executorie. Împotriva somației, pârâtul poate face opoziție în termen de treizeci de zile de la data comunicării sau notificării somaţiei către pârât, însă dacă nu a fost făcută nicio opoziţie la instanţa de origine, instanţa de origine declară de îndată că somaţia europeană de plată este executorie, prin utilizarea unui formular tip. Pentru a executa o somație europeană de plată, este necesară întocmirea documentației aferente, așa cum este prevăzută în Regulamentul nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene a somaţiei de plată.

Se poate obține suspendarea executării silite în circumstanţe excepţionale atunci când pârâtul a cerut reexaminarea.

Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații urmărește întotdeauna interesul superior al clienților săi, având o experiență vastă în executarea somațiilor europene de plată. Executarea silită poate fi o procedură dificilă în anumite situații, iar asistența acordată de un avocat executări silite, avocat popriri sau un avocat somație executare silită este importantă pentru realizarea scopului”, a declarat Avocatul Coordonator, Dr. Radu Pavel, al Societății Românești de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații.

Echipa noastră de avocați este pregătită să vă asiste în procedura de executare a unei somații europene de plată sau în oferirea de consultanță pentru a obține o somație europeană de plată.  Pentru a beneficia de suportul nostru, ne puteți contacta accesând formularului de contact disponibil la adresa https://avocatpavel.ro/contact/.

Nu navigați prin aceste provocări singuri. Contactați-ne astăzi pentru asistență expertă adaptată nevoilor dumneavoastră.

În concluzie, somația europeană de plată este o modalitate rapidă de recuperare a creanțelor, fiind o măsură de simplificare și accelerare a litigiilor transfrontaliere. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații vă poate oferi asistență juridică în executarea silită a unei somații europene de plată, astfel încât dispozițiile din Regulamentul nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene a somaţiei de plată să fie respectate.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2024, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2024. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.