Cum înființezi o sucursală în România?

Potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, sucursala în România este o entitate fără personalitate juridică, fiind un dezmembrământ al societăților comerciale. Este necesar ca, înainte de începerea activității economice, sucursala să fie înregistrată la Registrul Comerțului din județul în care va funcționa. Întrucât sucursala nu are personalitate juridică, aceasta nu are patrimoniu propriu, societatea comercială de care aparține sucursala beneficiind de profiturile realizate de aceasta. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial, înființare de sucursale și orice alte operațiuni de Registrul Comerțului care vă poate asista în procedura de înmatriculare a unei sucursale în România, fie care să aparțină de o societate comercială din România, fie de o societate comercială din străinătate.

Trăsăturile sucursalei în România

Din ce în ce mai mulți antreprenori aleg înființarea de sucursale cu scopul extinderii activității economice către o gamă mai largă de clientelă. Sucursala este caracterizată prin dependența acesteia de societatea comercială (numită în practică și societatea-mamă), aceasta fiind cea care încasează profitul. Deci, se poate admite că sucursala în România nu are patrimoniu propriu, iar drepturile și obligațiile acesteia sunt în fapt ale societății comerciale, întrucât nu are personalitate juridică, lipsindu-i, astfel, capacitatea de folosință.

Diferența dintre sucursală și filială

Principala diferență dintre sucursală și filială este reprezentată de statutul de personalitate juridică. Așa cum am menționat anterior, sucursala este lipsită de acest atribut, în vreme ce filiala are personalitate juridică. Filiala deține un patrimoniu separat, iar sucursala face parte din patrimoniul societății comerciale (societatea-mamă), fiindu-i alocate doar niște bunuri necesare desfășurării activității economice de către aceasta. În relațiile cu terții, sucursala acționează în numele și în interesul societății comerciale, spre deosebire de filială care acționează în nume propriu.

Un avocat specializat în drept comercial, înființare de sucursale și orice alte operațiuni de Registrul Comerțului vă poate oferi asistență juridică în procedura de înființare a sucursalei, astfel încât operațiunile de la Registrul Comerțului să se desfășoare cu ușurință și fără impedimente.

Înființarea unei sucursale în România

Comparând procedura de înființare a unei societăți comerciale cu procedura de înființare a unei sucursale, una dintre diferențe este reprezentată de faptul că la momentul înmatriculării sucursalei în România, rezervarea denumirii nu mai este necesară, întrucât firma sucursalei se compune din numele societății comerciale de care aparține, denumirea localității în care se află sediul și de cuvântul „sucursală”.

Cu privire la documentația care trebuie îndeplinită pentru înregistrarea sucursalei în România, este necesară depunerea câtorva acte impuse de Registrul Comerțului, respectiv cererea de înregistrare, declarația pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, hotărârea adunării generale a asociaților, dovada sediului, precum și alte documente necesare pentru aprobarea de înființare a sucursalei.

Astfel, pentru ca documentația necesară să fie completă și corect alcătuită, Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial, înființare de sucursale și orice alte operațiuni de Registrul Comerțului, care vă poate oferi asistență juridică de cea mai înaltă calitate.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.