Avocat proprietate intelectuală. Cum înregistrezi o marcă în România?

Potrivit dispozițiilor din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, o marcă poate fi reprezentată de orice semn (cuvinte, litere, desene, culori) susceptibil de a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi și de a permite autorităților competente și publicului sa stabilească cu precizie obiectul protecției conferite titularului lor. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este recunoscută internațional pe aria de practică proprietate intelectuală, asistând numeroși clienți în procedura de înregistrare a mărcii. Un avocat proprietate intelectuală vă poate oferi asistență juridică de cea mai înaltă calitate cu privire la orice situație juridică de proprietate intelectuală, asigurând respectarea prevederilor legale.

Avocat proprietate intelectuală. Protecția mărcilor

Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci (OSIM) este entitatea care asigură protecția dreptului asupra mărcii. Dreptul la marcă aparține solicitantului care a depus primul cererea de înregistrare marcă. Mărcile Uniunii Europene beneficiază de protecție și pe teritoriul României. Odată cu dobândirea dreptului asupra mărcii, nicio altă persoană nu va putea folosi semnul respectiv. Legiuitorul român nu a instituit obligația ca o marcă să fie înregistrată la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci (OSIM), însă este o măsură de protecție împotriva altor persoane care folosesc semnul respectiv, întrucât, odată ce marca a fost înregistrată, terții nu o pot folosi fără consimțământul titularului. Un avocat proprietate intelectuală vă poate oferi asistență juridică pentru asigurarea protecției mărcii în România, aplicând dispozițiile din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Avocat înregistrare marcă. Procedura de înregistrare a mărcii

Pentru înregistrare marcă în România este necesară depunerea unei cereri la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci (OSIM), care trebuie să conțină elementele impuse de Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, astfel încât să reiasă concret descrierea mărcii pentru garantarea atribuirii dreptului titularului asupra acesteia. Înregistrarea de marcă poate fi cerută individual sau în comun de orice persoană, direct sau printr-un mandatar. În termen de 7 zile de la data primirii cererii de înregistrare, Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci (OSIM) examinează dacă sunt îndeplinite condiţiile. Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci (OSIM) înscrie în Registrul mărcilor acele mărci admise la înregistrare pentru care s-a încheiat procedura de înregistrare a mărcii şi eliberează certificatul de înregistrare, publicându-se ulterior în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.. Un avocat înregistrare marcă vă poate oferi asistență în procedura de înregistrare a mărcii, prin asigurarea că respectiva marcă nu încalcă drepturile altor mărci înregistrate anterior, efectuând o cercetare prealabilă, prin întocmirea documentației relevante, prin depunerea la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci (OSIM) a cererii, precum și în orice alt aspect privitor la înregistrare marcă în România.

Avocat drepturi de autor. Apărarea drepturilor asupra mărcilor

În termen de 30 de zile de la comunicare, deciziile emise de Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci (OSIM) privind cererile de înregistrare pot fi contestate de persoana care are interes. Dacă înregistrarea unei mărci, reînnoirea înregistrării sau înscrierea unei modificări în Registrul mărcilor a fost efectuată în mod evident din eroare materială, Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci (OSIM) poate, în termen de maximum două luni, cu începere de la data înregistrării sau de la data înscrierii, după caz, să revoce motivat înregistrarea, reînnoirea sau înscrierea modificării efectuate. Hotărârea comisiei de contestaţii, motivată, se comunică părţilor în termen de 3 luni de la pronunţare şi poate fi atacată cu contestaţie la Tribunalul Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare, fiind supusă numai apelului. Un avocat drepturi de autor vă poate asista în apărarea drepturilor asupra mărcilor, întrucât în practică pot apărea situații complexe care să necesite consultanță de specialitate în domeniul de proprietate intelectuală.

„Am asistat numeroși clienți în procedura de înregistrare a mărcii, iar din experiența noastră, consultarea unui avocat înregistrare marcă s-a dovedit a fi esențială, simplificând semnificativ procesul de înregistrare marcă în România”, a declarat Avocatul Coordonator Dr. Radu Pavel al Societății Românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații încurajează apelarea la serviciile unui avocat înregistrare marcă pentru simplificarea procedurii la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci (OSIM), prin completarea formularului de contact cu o simplă accesare a adresei https://avocatpavel.ro/contact/

Nu navigați prin aceste provocări singuri. Contactați-ne astăzi pentru asistență expertă adaptată nevoilor dumneavoastră.

În concluzie, marca este simbolul distinctiv asupra căruia titularul dobândește un drept, fiind instrumentul prin care produsele sau serviciile sunt deosebite de concurență. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat proprietate intelectuală sau un avocat drepturi de autor care vă poate asista în redactarea și depunerea cererii de înregistrare marcă, reprezentarea juridică în cazul în care există opoziții față de înregistrarea mărcii, asigurarea protecției dreptului asupra mărcii, precum și în orice alte aspecte de proprietate intelectuală care s-ar putea ivi.

Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2024, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2024. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.