În ultimii ani, în România, au existat diverse evenimente externe precum pandemia Covid-19, războiul din Ucraina, fie criza din Canalul Suez, care au determinat diverse dezechilibre economice ce au condus către neîndeplinirea obligațiilor contractuale din motive de impreviziune, caz fortuit, fie forță majoră, în România. În cele mai multe situații aceste dezechilibre s-au manifestat prin creșterea prețurilor în România, prestatorii de servicii fiind nevoiți să apeleze la adaptarea contractului, ba chiar în ultimă instanță la încetarea efectelor contractului, ca rezultat al eșuării negocierilor purtate. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial și litigii din România având în vedere faptul că nu orice eveniment extern, invincibil, conduce către un dezechilibru contractual așa cum nu se poate spune nici că orice prestator de servicii din România a suferit fluctuații în gestionarea propriilor afaceri.

Aplicabilitatea impreviziunii, cazului fortuit și a forței majore

Pentru a analiza efectele ce sunt urmarea evenimentelor ultimilor ani în România, pandemia Covid-19, războiul din Ucraina, criza din Canalul Suez, creșterea prețurilor în România, trebuie avute în vedere impreviziunea, cazul fortuit și forța majoră, care deși aparent au elemente de similaritate, în realitate acestea au o aplicabilitate diferită. Astfel, în timp ce impreviziunea intuiește un dezechilibru al prestațiilor excesiv, realizarea obligațiilor contractuale fiind în continuare posibilă, în situația cazului fortuit și a forței majore intervine imposibilitatea de executare. În practică, având în vedere măsurile impuse de autoritățile din România în această perioadă, poate fi imprecisă/neclară aplicarea instituțiilor anterior rubricate, motiv pentru care Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial și litigii din România care poate analiza cu precizie situația, având în vedere că poate fi necesară adaptarea clauzelor contractuale sau chiar încetarea efectelor contractului ca urmare a  neîndeplinirii obligațiilor contractuale în situații neprevăzute.

Aspecte relevante

Aplicarea corectă a instituțiilor depinde în mod cert de clauzele contractuale care le reglementează, în deosebi fiind vorba despre condiții și limite prestabilite precum și de buna credința a părților. Trebuie analizați extensiv o serie de factori aplicabili, ținându-se cont de dispozițiile legale emise de autoritățile din România în perioada de pandemie Covid-19, război Ucraina, criza din Canalul Suez, persoanele cărora le sunt adresate respectivele acte normative, obiectul contractului, natura prestațiilor părților, obiectul de activitate a societății care dorește protecția prin asemenea dispoziții, deoarece nu se poate spune cu caracter general că aceste situații de criză au afectat orice prestator de servicii din România, prezumțiile fiind dovedite în concret de la caz la caz.

Cu titlu de excepție și analizându-se toate celelalte elemente ale situației, instanța poate considera necesara suspendarea efectelor contractului, motiv pentru care Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial și litigii din România pentru asistarea pe parcursul etapelor procesuale si procedurale, având în vedere faptul că, pentru adaptarea clauzelor contractuale va fi necesar un probatoriu temeinic, clar definit.

Cum diferă impreviziunea, cazul fortuit și forța majoră în aplicabilitate în România din cauza evenimentelor externe precum Covid-19 și criza Canalului Suez?

În timp ce impreviziunea, cazul fortuit și forța majoră pot părea similare, aplicabilitatea lor diferă în realitate. Impreviziunea sugerează dezechilibre excesive în timp ce obligațiile contractuale pot fi încă îndeplinite. Cazul fortuit și forța majoră implică imposibilitatea executării din cauza evenimentelor neprevăzute. Dată incertitudinile impuse de autoritățile române, se recomandă consultarea unui avocat specializat pentru o analiză precisă, adaptarea potențială a clauzelor contractuale sau rezilierea din cauza circumstanțelor neprevăzute.

Care sunt factorii-cheie care determină aplicarea corectă a acestor concepte juridice în efectele contractuale?

Aplicarea corectă a acestor concepte depinde de clauzele contractuale, în special de condițiile și limitările pre-stabilite și de buna-credință a părților. Este necesară o analiză detaliată, luând în considerare prevederile legale în timpul evenimentelor precum pandemia Covid-19, războiul din Ucraina și criza Canalului Suez, părțile implicate, natura contractului și sfera de activitate a companiei care caută protecție în cadrul acestor prevederi.

De ce ar putea considera instanța suspendarea efectelor contractului în cazuri excepționale?

În circumstanțe excepționale, instanța ar putea considera necesară suspendarea efectelor unui contract. Astfel, Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă angajarea unui avocat specializat în drept comercial și litigii din România. Acest avocat poate oferi asistență pe parcursul etapelor procesuale și procedurale, mai ales având în vedere necesitatea unei baze probatorii temeinice și clar definite pentru adaptarea clauzelor contractuale.