Dreptul de proprietate intelectuală în România protejează diferite forme de creații intelectuale, precum mărci, brevete de invenție, opere literare, opere artistice, chiar și programe pe calculator (software). În societatea contemporană, din ce în ce mai mulți dezvoltatori în domeniul IT din România continuă să evolueze în ceea ce privește dezvoltarea platformelor software în România. Având în vedere că programele pe calculator (software) în România constituie creații intelectuale în România, este necesară protejarea drepturilor de autor, oferindu-i creatorului un drept absolut de folosire și exploatare a creației intelectuale în România, respectiv a platformei software în România. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în proprietate intelectuală și protejarea drepturilor de autor în vederea asigurării protecției platformei software în România dezvoltat de creator și îndrumării cu privire la pașii care trebuie urmați pentru prevenirea încălcării drepturilor de proprietate intelectuală în România.  

 

Cum se dovedește dreptul de proprietate intelectuala asupra programului pentru calculator (software) în România?

Legea nr. 8/1996 privitoare la drepturile de autor include în obiectul dreptului de autor în România și programele pentru calculator (software) în România. Originalitatea platformei software în România dovedită, în principal, prin liniile de cod și limbajul de programare ale creației intelectuale în România, dar și prin alte elemente precum structura, organizarea programului pentru calculator (software) în România sau orice alt element care conferă elementele de noutate asupra creației intelectuale din domeniul IT în România.

 

Cum poate fi protejat dreptul de autor asupra programelor pentru calculator (software) în România?

Încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în România poate fi prevenită prin înregistrarea creației din domeniul IT în România la Oficiul Român al Drepturilor de Autor (ORDA), dreptul de autor fiind astfel protejat. Prin înregistrarea programului pentru calculator (software) în România la Oficiul Român al Drepturilor de Autor (ORDA) dreptul autor în România va fi opozabil terților, evitându-se astfel încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în România.

Un avocat specializat în propritate intelectuală și protejarea drepturilor de autor vă poate îndruma în ceea ce privește prevenirea încălcării dreptului de proprietate intelectuală în România prin înregistrarea la Oficiul Român al Drepturilor de Autor (ORDA), dar și în situația în care acest drept v-a fost încălcat, prin intentarea acțiunilor în instanță pentru protecția drepturilor de autor în România.

Dreptul de autor în România sub aspect patrimonial asupra programului pentru calculator (software) sau platformei software în România durează pe tot timpul vieții autorului, urmând ca la decesul acestuia să fie transmis moștenitorilor pe o perioadă de 70 de ani.

 

Cum poate un terț să utilizeze creația intelectuală din domeniul IT în România?

Conform Legii nr. 8/1996 privitoare la drepturile de autor, o modalitate legală prin care o persoană, alta decât autorul creației, se poate folosi de programul pentru calculator (software) în România este reprezentată de contractul de închiriere a creației din domeniul IT în România.

Astfel, autorul se obligă să permită utilizarea programului pentru calculator (software) în România pe o perioadă stabilită, iar beneficiarul acestui drept se obligă să plătească o remunerație creatorului pe perioada în care utilizează platforma software în România. Cesiunea dreptului de utilizare a unui program pentru calculator (software) nu implică şi transferul dreptului de autor în România asupra acestuia.

 

Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este recunoscută la nivel internațional pentru experiența vastă din domeniul proprietății intelectuale, respectiv din domeniul IT în România, în cadrul acesteia activând avocați specializați în proprietate intelectuală și protejarea drepturilor de autor care vă pot oferi consultanță cu privire la drepturile de autor aferente  programului pentru calculator (software) și platformei software în România, dar și în procedura de protejare a acestei creații.