Este important de precizat faptul că cetățenii din Ucraina care doresc să achiziționeze  un apartament în România pot încheia un contract de vânzare-cumpărare în acest scop doar în anumite condiții. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept imobiliar și construcții în România care să asiste cetățenii ucraineni  în demersurile juridice pentru dobândirea dreptului de proprietate privată în România și care să ofere consultanță în legătură cu condițiile impuse de Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată în România pentru cetățenii non-UE.

Cumpărarea unui imobil în România, rezidențial sau nerezidențial, cum ar fi un apartament, o casă, clădire de birouri sau hală industrială poate fi realizată de cetățeni români, cetățeni ce aparțin statelor membre UE, precum și cetățenii non-UE.

Conform reglementărilor din Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată în România asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine, cetăţeanul unui stat membru nerezident în România, apatridul nerezident în România cu domiciliul într-un stat membru, precum şi persoana juridică nerezidentă, constituită în conformitate cu legislaţia unui stat membru, pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor pentru reşedinţe secundare, respectiv sedii secundare.

În plus, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 312/2005, cetățeanul străin, apatridul și persoana juridică aparținând unui stat terț pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în condițiile reglementate prin tratate internaționale, pe bază de reciprocitate.

Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații oferă servicii juridice de înaltă calitate cu ajutorul avocaților specializați în drept imobiliar și construcții  în România care pot asista cetățenii din Ucraina cu pregătirea unui raport de due-dilligence imobiliar care să cuprindă informații referitoare la caracteristicile imobilului, situația juridică a imobilului, eventualele riscuri și impedimente legale la cumpărare, precum și redactarea de antecontracte sau contracte de vânzare-cumpărare, oferind totodată și asistență juridică și reprezentare în procesul de negociere în vederea încheierii de contractului de vânzare-cumpărare pentru un apartament în România.

Având în vedere faptul că Ucraina nu a încheiat un tratat internațional cu România, cetățenii ucraineni care doresc să încheie un contract de vânzare cumpărare  apartament în România pot, în anumite condiții, dobândi dreptul de proprietate privată în România al unui apartament prin constituirea unui drept de superficie asupra terenului pe care se află acesta. Cu toate acestea, fiecare situație trebuie analizată în parte și nu se poate propune o soluție general valabilă pentru toți cetățenii non-UE, fie că este vorba despre constituirea unui drept de superficie sau de o altă modalitate prin care se urmărește dobândirea dreptului de proprietate privată în România.

Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept imobiliar și construcții în România în scopul realizării unui raport de due diligence imobiliar pentru cetățenii din Ucraina și a-i îndruma în legătură cu îndeplinirea condițiilor cerute de lege pentru dobândirea dreptului de proprietate privată în România de către cetățenii ucraineni.

 

Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.

Cetățenii din Ucraina pot achiziționa un apartament în România? Ce condiții trebuie îndeplinite pentru acest lucru?

Da, cetățenii din Ucraina pot achiziționa un apartament în România, dar acest lucru poate fi realizat în anumite condiții. Pentru a obține dreptul de proprietate privată în România, cetățenii ucraineni trebuie să respecte reglementările din Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată în România. Aceste condiții includ posibilitatea de a dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor pentru reședințe secundare sau sedii secundare. De asemenea, pot fi luate în considerare dispozițiile tratatelor internaționale în cazul cetățenilor străini.

Ce servicii juridice oferă Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații în ceea ce privește achiziționarea unui apartament în România de către cetățenii ucraineni?

Societatea oferă servicii juridice specializate în domeniul dreptului imobiliar și construcțiilor în România. Acestea includ asistență pentru pregătirea unui raport de due-diligence imobiliar, care oferă informații privind caracteristicile imobilului, situația juridică, riscuri și impedimente legale. De asemenea, Societatea poate oferi asistență pentru redactarea de antecontracte sau contracte de vânzare-cumpărare, reprezentare în procesul de negociere și întocmirea documentației necesare pentru achiziționarea unui apartament în România.

Cum pot cetățenii ucraineni dobândi dreptul de proprietate privată asupra unui apartament în România, în condițiile în care Ucraina nu a încheiat un tratat internațional cu România?

În absența unui tratat internațional între Ucraina și România, cetățenii ucraineni care doresc să achiziționeze un apartament în România pot lua în considerare constituirea unui drept de superficie asupra terenului pe care se află imobilul. Cu toate acestea, fiecare situație trebuie analizată în mod individual, iar variantele pot varia în funcție de circumstanțe, neputând exista o soluție general valabilă pentru toți cetățenii non-UE care doresc să dobândească dreptul de proprietate privată în România.