Procedura privind excluderea unui asociat dintr-o societate comercială este reglementată în mod expres de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Situațiile în care între asociații unei societăți apar neînțelegeri sunt numeroase și diverse, ajungându-se chiar în punctul în care unii dintre asociați să dorească excluderea unui asociat, inclusiv excluderea unui asociat administrator care gestionează ineficient activitatea societății. Este foarte important ca toate aceste situații/ litigii societăți apărute între asociați să poată fi corelate cu dispozițiile legale prevăzute în mod concret de Legea nr. 31/1990, în caz contrar, instanțele de judecată urmând să respingă astfel de solicitări. Trebuie avut în vedere că se poate solicita inclusiv dizolvarea societății pentru neînțelegeri grave dintre asociați. În cuprinsul prezentului  articol  veți găsi condițiile care trebuie îndeplinite în cazul în care se solicită excluderea unui asociat pentru apariția unor neînțelegeri grave  între asociații unei societăți comerciale. Un avocat specializat în procedura de excludere asociat /litigii intre asociați vă poate oferi cele mai bune sfaturi pentru a putea obține în instanța o hotărâre care să aibă ca rezultat excluderea unui asociat.

1.     Posibilități de a exclude un asociat din Societate

Potrivit art. 222 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, poate fi exclus un asociat din societatea cu răspundere limitată:

  1. asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
  2. asociatul cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care a devenit incapabil din punct de vedere legal;
  3. asociatul cu răspundere nelimitată care: (i) se amestecă fără drept în administraţie, (ii) fără consimţământul scris al celorlalţi asociaţi, întrebuinţează capitalul, bunurile sau creditul societăţii în folosul său sau în acela al unei alte persoane (acesta fiind obligat să restituie societăţii beneficiile ce au rezultat şi să plătească despăgubiri pentru daunele cauzat, si (iii) a luat parte, ca asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, a facut operaţiuni în contul sau sau al altora, în acelaşi fel de comerţ sau într-unul asemănător, fără consimţământul celorlalţi asociaţi;

asociatul administrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora. Conform Legii 31/1990 și a doctrinei, asociatul unui SRL nu poate fi exclus în temeiul art. 222 alin. (1) lit c) din Legea nr. 31/1990; Astfel cum am precizat anterior, cazurile de excludere asociat sunt de strictă interpretare, legiuitorul nelăsând la aprecierea asociaților motivele pentru care poate fi exclus un asociat în caz de neînțelegeri grave apărute în cadrul unei societăți comerciale. În cazul în care apar aceste neînțelegeri între asociați care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, singura posibilitate pe care asociații o au la dispoziție este să se adreseze instanței de judecată. Indicat este ca orice persoană aflată într-o astfel de situație să apeleze la un avocat specializat în procedura de excludere asociat și litigii între asociați. Excluderea asociatului se pronunţă de către instanță, prin hotărâre judecătorească, iar, ca urmare a excluderii, instanţa dispune, totodată, şi cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalţi asociaţi.

Asociatul exclus din societate pierde calitatea de asociat la data excluderii. El răspunde de pierderi şi are dreptul la beneficii până în ziua excluderii sale. Asociatul exclus rămâne obligat faţă de terţi pentru operaţiunile făcute de societate, până în ziua rămânerii definitive a hotărârii de excludere.

În ceea ce privește excluderea asociatului administrator care comite fraudă în dauna societății sau se servește de semnătura socială sau de capitalul social în folosului lui sau al altora, conform art. 222 alin (1) lit d, aceste fapte trebuie probate în fața instanței.

 

2.     Posibilitatea de a obține dizolvarea unei societăți pentru neînțelegerile grave dintre asociați

Un caz special referitor la excluderea unui asociat este acela privind posibilitatea unui asociat de a solicita dizolvarea și lichidarea societății.

Menționăm și dispozițiile art. 227 al (1) lit. e) din Legea nr. 31/1990, potrivit cărora orice asociat, pentru motive temeinice (cum ar fi neînțelegerile dintre asociați care împiedică funcționarea Societății), se poate adresa instanței de judecată în scopul pronunțării unei hotărâri de dizolvare a societății.

Astfel, în cazul apariției unor neînțelegeri grave între asociați, unul dintre aceștia poate solicita dizolvarea societății, atunci când aceste neînțelegeri fac imposibilă continuarea activităţii societăţii. Neînţelegerile grave între asociaţi apar şi atunci când interesul social este înlocuit de interesele personale ale unui asociat, acest caz fiind frecvent în rândul asociaților administratori care consideră că au puteri discreționare asupra activității societății ”uitând” că aceștia acționează în interesul societății, respectiv în interesul tuturor asociaților.

Pentru realizarea demersurilor privind excluderea unui asociat, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în litigii și procedură excludere asociat, care să analizeze fiecare caz în parte, precum și dispozițiile legale aplicabile în scopul identificării soluțiilor optime de a obține o hotărâre judecătorească de excludere asociat sau dizolvare societate.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2021, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2021. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.com

Care sunt posibilitățile legale prin care un asociat poate fi exclus dintr-o societate comercială, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale?

Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, un asociat poate fi exclus dintr-o societate comercială în următoarele situații:
Dacă asociatul nu aduce aportul la care s-a obligat și se află în întârziere;
Asociatul cu răspundere nelimitată care se află în stare de faliment sau care a devenit legal incapabil;
Asociatul cu răspundere nelimitată care intervine în administrație fără drept, folosește capitalul, bunurile sau creditul societății în favoarea sa sau a altei persoane fără consimțământul scris al celorlalți asociați și care a fost implicat în societăți concurente sau având același obiect de activitate fără acordul celorlalți asociați;
Asociatul administrator care comite fraudă în dauna societății sau folosește semnătura socială sau capitalul social în beneficiul său sau al altora.

Cine are competența de a decide asupra excluderii unui asociat dintr-o societate?

Excluderea unui asociat dintr-o societate comercială este hotărâtă de instanța de judecată prin hotărâre judecătorească. Acest proces de excludere se realizează în instanță și trebuie să respecte prevederile legale aplicabile, asigurându-se că motivele pentru excludere sunt justificate.

Cum poate un asociat să obțină dizolvarea unei societăți în cazul unor neînțelegeri grave dintre asociați?

Conform Legii nr. 31/1990, un asociat poate solicita dizolvarea unei societăți comerciale în cazul apariției unor neînțelegeri grave între asociați, care împiedică funcționarea normală a societății. Acest demers se face prin adresarea instanței de judecată pentru a obține o hotărâre de dizolvare și lichidare a societății. Dizolvarea poate fi solicitată în situații când neînțelegerile dintre asociați fac imposibilă continuarea activității societății sau atunci când interesele personale ale unui asociat afectează interesul social al societății.