Administratorul societății este responsabil pentru toate acțiunile sau inacțiunile sale în conformitate cu obligațiile acestuia prevăzute de legislația aplicabilă și prevederile actului constitutiv al societății. Administratorul răspunde solidar cu privire la îndeplinirea hotărârilor adunărilor generale și activitățile predecesorii lui imediați. Neîndeplinirea oricărei obligații aflate în sarcina acestuia poate atrage răspunderea administratorului, caz în care un avocat specializat în dreptul corporativ și drept comercial în România vă poate oferi consultanță juridică cu privire la drepturile și obligațiile administratorului unei societăți în România și prevenirea oricărei situații care ar putea duce la răspunderea administratorului unei societăți în România.

Acțiunea în răspundere împotriva administratorului unei societăți în România reprezintă o prerogativă a adunării generale a asociaților și poate fi exercitată în situația în care administratorul nu ia acțiunile necesare pentru împiedicare producerii unui prejudiciu pentru societate. Cu toate acestea, în astfel de cazuri trebuie să se dovedească faptul că administratorul putea lua anumite acțiuni și nu a făcut-o sau că, din contră, a luat anumite acțiuni care au dus la producerea prejudiciului respectiv.

Totodată, Codul Civil menționează că răspunderea administratorului unei societăți în România poate fi angajată pentru abaterile constatate în executarea obligației lui de supraveghere, când dauna nu s-ar fi produs dacă acesta ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lui.

Efectul acțiunii în răspundere împotriva administratorului unei societăți în România este demiterea lui imediată din funcție, decisă în cadrul adunării generale a asociaților, cu titlu de sancțiune pentru administratorul care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile. Din acest motiv, Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă persoanelor care au calitatea de administrator al unei societăți în România apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept corporativ și drept comercial pentru a vă oferi consultanță juridică și reprezentare cu privire la situațiile în care se poate atrage răspunderea administratorului.

Având în vedere complexitatea atribuțiilor administratorului unei societăți în România și a prevederilor legislative, un avocat specializat în dreptul corporativ și drept comercial în România vă poate oferi toate informațiile necesare cu privire la riscurile atragerii răspunderii și posibilităților de soluționare a litigiilor care au ca obiect atragerea răspunderii administratorului unei societăți în România.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.com.

Care este rolul și responsabilitatea unui administrator al unei societăți în România?

Administratorul unei societăți din România are responsabilitatea conformării cu obligațiile legale și prevederile actului constitutiv al societății. El răspunde solidar pentru îndeplinirea hotărârilor adunărilor generale și pentru activitățile desfășurate de predecesorii săi imediați. Administratorul poate fi tras la răspundere în cazul neîndeplinirii oricărei obligații ce îi revine, ceea ce face consultanța juridică din partea unui avocat specializat în dreptul corporativ și comercial în România esențială pentru a preveni situații de răspundere.

Ce implică o acțiune în răspundere împotriva administratorului unei societăți în România?

Acțiunea în răspundere este un drept al adunării generale a asociaților și poate fi exercitată când administratorul nu ia măsurile necesare pentru a preveni un prejudiciu pentru societate. Aceasta necesită dovedirea că administratorul putea lua anumite acțiuni pentru a preveni prejudiciul sau că acțiunile luate de acesta au cauzat prejudiciul.

Cum poate un avocat specializat în dreptul corporativ și comercial în România ajuta un administrator al unei societăți în cazul acțiunilor de răspundere?

Un avocat specializat poate oferi consultanță juridică privind drepturile și obligațiile administratorului. Acesta poate ajuta în evitarea situațiilor care pot duce la răspundere și poate oferi reprezentare în cazul acțiunilor de răspundere. Având experiență în domeniul dreptului corporativ și comercial, avocatul poate furniza informații cu privire la riscuri și soluții legale pentru litigiile legate de răspunderea administratorului unei societăți în România.