Obiectul principal de activitate reprezintă activitatea de bază pe care o societate comercială o desfășoară. Acest obiect de activitate poate fi modificat, cu condiția ca această schimbare să fie înregistată la Registrul Comerțului unde este înregistrată și societatea respectivă. Demersul poate fi mai mult sau mai puțin complicat, în funcție de noul obiect de activitate ales. Un avocat specializat în drept corporatist, comercial și fuziuni și achiziți poate duce la capăt acest demers în scurt timp, potrivit societății de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

De obicei, obiectul principal de activitate este autorizat pentru funcționare la sediul social al societății sau la un sediu secundar al acesteia.

Acte necesare pentru modificarea obiectului principal de activitate
– Cererea de înregistrare;
– Hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor sau decizia asociatului unic privind schimbarea obiectului de activitate;
– Actul constitutiv actualizat;
– Certificatul de înregistrare, în original;
– Dovezile privind plata tarifului legal.
În funcție de natura noii activități, ați putea avea nevoie de câteva documente suplimentare.

Astfel, dacă această activitate se desfășoară la sediul social sau la unul dintre sediile secundare, veți avea nevoie de declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte că persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip.
Totodată, ar putea fi necesar și avizul asociației de proprietari și al vecinilor pentru desfășurarea activității. După modificarea obiectului principal de activitate, vi se va elibera un nou certificat de înregistrare care menționează noul cod CAEN ales.

Procedura în fața Registrului Comerțului durează aproximativ 3 zile. Pregătirea dosarului și obținerea tuturor documentelor necesare poate fi destul de complicată, dar cu sprijinul unui avocat specializat în drept corporatist, comercial si fuziuni și achiziții, dosarul poate fi întocmit în timp optim. Același avocat se poate ocupa de procedura de la registrul comerțului, așa încât întreaga operațiune să dureze cât mai puțin, potrivit societății de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

***

Echipa Pavel, Mărgărit și Asociații este formată din avocați specializați, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate, peste așteptările clienților. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2018, cazurile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2018. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, pornind de la ariile de expertiză până la cele mai relevante cazuri din portofoliu, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro, unul dintre cele mai complexe existente pe piața de avocatură din România.