Recuperarea creanțelor a rămas o chestiune de interes la nivelul mediului de afaceri, în condițiile în care multe companii se confruntă cu dificultăți financiare sau pur și simplu refuză să își achite datoriile. Zeci de mii de firme se află încă în procedura insolvenței, beneficiind de protecția legii, în ceea ce privește plata datoriilor. Cu ajutorul unor avocați specializați în procedura insolvenței, recuperarea creanțelor se desfășoară cu celeritate, iar șansele de reușită cresc, potrivit societății de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.
„Procedura insolvenței, așa cum este ea reglementată de legea 85/2014, este complexă și prezintă ca particularități termene foarte strânse de contestare a tabelului de creanțe, a actelor și rapoartelor emise de către administratorul judiciar, a deciziilor comitetului creditorilor sau a adunării creditorilor. De aceea vigilența, practica și experiența avocatului specializat în recuperări creanțe în procedura insolvenței este un avantaj important al creditorului în vederea atingerii obiectivului de recuperare a creanțelor de la debitorul ajuns în stare de insolvență. De asemenea, întregul pasiv sau o parte din acesta poate fi suportat de către organele de conducere ale societății debitoare în măsura în care aceștia se fac vinovați de ajungerea societății în stare de insolvență”, a declarat avocatul Cătălin – Radu Pavel, în cadrul conferinței „Soluții pentru recuperarea bunurilor și a creanțelor”, organizată de revista Legal Magazin.
Creditorii trebuie să ia în calcul o multitudine de aspecte, atunci când au de recuperat o creanță de la un debitor care a intrat în procedura insolvenței. Cele mai importante au fost punctate de avocatul Cătălin – Radu Pavel, în prezentarea susținută în cadrul conferinței.
Astfel, odată ce debitorul a intrat în insolvență, creditorii trebuie să depună o cerere de înscriere la masa credală, în vederea recuperării creanțelor. Termenul pentru depunerea cerererilor de admitere a creantelor și afișarea Tabelului Preliminar este de maximum 60 de zile de la deschiderea procedurii. Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii faţă de tabelul de creanţe.
Ulterior, administratorul sau lichidatorul judiciar pot introduce la judecătorul-sindic acţiuni pentru anularea actelor sau operaţiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. Urmează propunerea unui plan de reognizare, de către debitor, de administratorul judiciar, sau de unul sau mai mulți debitori ce dețin împreună mai cel puțin 20% din totalul creanțelor. Planul de reorganizare trebuie aprobat de adunarea creditorilor și confirmat de judecătorul sindic. Acesta prevede un calendar privind plata datoriilor debitorilor.
În cazul în care planul de reoganizare nu este acceptat, firma va intra in faliment. Activele debitorului vor fi valorificate, iar sumele rezultate vor fi distribuite creditorilor în ordinea prevazută de legea insolvenței. Totodată, trebuie reținut că recuperarea creanțelor se poate realiza și de la persoanele care se fac vinovate de ajungerea firmei în stare de insolvență. În acest sens, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului.
De-a lungul anilor, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a oferit consultanță și reprezentare atât creditorilor ce aveau de recuperat creanțe de la firme aflate insolvență, cât și debitorilor aflați în stare de insolvență, față de care creditorii au formulat cereri nejustificate de recuperare a creanțelor.
Deși criza financiară a trecut, mii de societăți comerciale se află încă în insolvență. Dacă analizăm numărul de dosare înregistrate la Tribunalul București, observăm că acestea au fost în scădere în ultimii ani. Cu toate acestea există încă un număr mare de dosare și de dosare atribuite unui judecător.
Astfel, în 2014 au existat la Tribunalul București un număr de 19.900 de dosare, în 2015 un număr de 17.870 de dosare, iar în 2016 circa 15.200 de dosare. În 2014, gradul de dosare ce revenea unui singur judecător de la Secția VII a TMB era de 1.400 de dosare, ca în 2015 acesta să scadă la 990 de dosare, iar în 2016 la 890 de dosare.
Tot în perioada 2014-2016, când vine vorba de dosare ce au ca obiect încuviințarea executării silite și învestirea cu formulă executorie, vorbim și de peste 150.000 de dosare anual, înregistrate la judecătoriile din București. Un an de vârf, după cum se va observa, a fost 2014. În 2014 existau 155.000 de dosare, în 2015 circa 20.000 de dosare, iar în 2016 circa 100.000 de dosare nou înregistrate.

***

Echipa Pavel, Mărgărit și Asociații este formată din avocați specializați, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate, peste așteptările clienților. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2017, cazurile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2018. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, pornind de la ariile de expertiză până la cele mai relevante cazuri din portofoliu, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro, unul dintre cele mai complexe existente pe piața de avocatură din România.