Ca urmare a adoptării Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv, legiuitorul român a oferit ocazia persoanelor prejudiciate de preluarea abuzivă a imobilelor de către statul român să apeleze la autoritățile competente, respectiv Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), în vederea obținerii unor măsuri reparatorii fie în natură, fie în echivalent. Ulterior, prin Legea nr. 165/2013 a fost instituită Comisia Națională pentru Compensare Imobilelor (CNCI), stabilindu-se faptul că cererile având ca obiect emiterea unei Decizii de compensare să fie soluționate în termen de 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013. Deși legislația în vigoare a stabilit în mod clar o modalitate de evaluare a imobilelor preluate în mod abuziv, de cele mai multe ori CNCI nu a procedat la o evaluare efectuată în mod corespunzător, fapt ce a determinat existența mai multor litigii pe rolul instanțelor de judecată competente, solicitându-se efectuarea unei evaluări corecte prin contestarea Deciziilor de compensare emise. Pavel, Mărgărit și Asociații Societate românească de avocatură recomandă apelarea la un avocat specializat în retrocedări ANRP/CNCI, drept imobiliar și litigii civile care să asiste și să reprezinte persoanele interesate în vederea contestărilor Deciziilor de compensare.

 

Având în vedere faptul că la data de 09.07.2021 a fost adoptată Legea nr. 193/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2020 pentru modificarea alin (6) al art. 21 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi instituirea unor măsuri tranzitorii, se impune ca evaluarea imobilului ce face obiectul unei Decizii de compensare să se realizeze în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la momentul emiterii Deciziei de compensare, în concret, prin aplicarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei de către Comisia Națională.

 

Conform formei actuale ale art. 21 alin (6) din Legea nr. 165/2013, pe lângă aplicarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei, CNCI, va lua în considerare și caracteristicile tehnice ale imobilului, precum și categoria de folosință la data preluării acestuia.

 

Deși aceste aspecte sunt expres menționate în legislația în vigoare în România, CNCI nu respectă dispozițiile legale, nu face aplicarea grilelor notariale în mod corespunzător atunci când emite Decizii de compensare, acest lucru conducând la o evaluare incorectă a imobilelor preluate abuziv în România.

 

Contestarea deciziilor de compensare poate face obiectul unor litigii în fața instanțelor competente, motiv pentru care Pavel, Mărgărit și Asociații Societate românească de avocatură recomandă apelarea la un avocat specializat în retrocedări ANRP/CNCI, drept imobiliar și litigii civile care să asiste persoanele îndreptățile la contestarea Deciziilor de compensare prin care se stabilesc măsurile reparatorii prevăzute de Legea nr. 10/2001 și de Legea nr. 165/2013.

 

Un avocat specializat în retrocedări ANRP/CNCI, drept imobiliar și litigii civile va putea întreprinde toate măsurile necesare în vederea restituirii imobilelor în natură sau în echivalent, ținând cont de termenele prevăzute de lege în care pot fi atacate Deciziile de compensare emise de către CNCI, asistând persoanele îndreptățită inclusiv în vederea efectuării unei evaluări de către un expert autorizat pentru a stabili o valoare a imobilelor în conformitate cu grilele notarilor publici, astfel cum prevede Legea nr. 165/2013.

Care sunt măsurile reparatorii oferite de legislație persoanelor prejudiciate de preluarea abuzivă a imobilelor și cine le poate acorda?

Legislația română, în special Legea nr. 10/2001 și Legea nr. 165/2013, permite persoanelor prejudiciate de preluarea abuzivă a imobilelor de către statul român să solicite măsuri reparatorii fie în natură, fie în echivalent. Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) și Comisia Națională pentru Compensare Imobilelor (CNCI) sunt instituțiile competente să acorde aceste măsuri.

De ce s-au generat litigii privind evaluarea imobilelor în cadrul procesului de compensare?

Cu toate că legislația stabilește modalitatea de evaluare a imobilelor preluate abuziv, în multe cazuri Comisia Națională pentru Compensare Imobilelor (CNCI) nu a efectuat evaluări corespunzătoare, generând litigii în instanțele competente. Deși legea prevede folosirea grilelor notariale și luarea în considerare a caracteristicilor tehnice și categoriei de folosință, CNCI nu a respectat aceste dispoziții.

Cum influențează modificările recente din lege evaluarea imobilelor în cadrul procesului de compensare?

Modificările aduse prin Legea nr. 193/2021 au stabilit că evaluarea imobilelor trebuie să se facă în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la momentul emiterii Deciziei de compensare. Aceasta include aplicarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei și luarea în considerare a caracteristicilor tehnice și categoriei de folosință. Aceste modificări au scopul de a asigura o evaluare corectă și transparentă a imobilelor preluate abuziv.