Procedura succesorală poate fi una complexă, fiind implicate mai mult documente și relaționarea cu diverse instituții ale statului, cu precădere în situația în care există multe bunuri mobile sau imobile ce urmează a intra în patrimoniul unei alte persoane.  Având în vedere complexitatea procedurii și etapele care trebuie parcurse în vederea deschiderii procedurii succesorale, Societatea de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept succesoral și drept civil care vă poate oferi consultanță cu privire la etapele care trebuie parcurse în astfel de cazuri, precum și asistență și reprezentare juridică în fața notarului public sau a oricărei altei instituții din România în vederea dezbaterii moștenirii defunctului.

Cine poate deschide procedura succesorală?

Potrivit dispozițiilor Noului Cod Civil, moștenirea se cuvine soțului supraviețuitor și rudelor defunctului, şi anume descendenţilor, ascendenţilor şi colateralilor acestuia, după caz.

Rudele defunctului vor veni la moștenirea defunctului în ordinea claselor din care fac parte, în funcție de gradul de rudenie al acestora, în raport cu defunctul  și principiile reglementate în materie succesorală în România.

În afara persoanelor desemnate în mod expres de lege, vor avea vocație la moștenire și persoanele care sunt desemnate de către defunct prin testament.

Cu toate acestea, în cazul în care nu există moștenitori (legali sau testamentari) sau vocația lor succesorală nu se întinde asupra întregii mase succesorale, atunci moștenirea este vacantă și va reveni comunei, orașului  sau după caz, municipiului în a cărui rază teritorială se aflau bunurile la data deschiderii moștenirii și acestea vor intra în domeniul lor privat.

Cum se deschide procedura succesorală?

De regulă, procedura succesorală se realizează de către notarul public al cărui birou notarial se află în raza teritorială a judecătoriei în circumscripția căreia se află ultimul domiciliu al defunctului.

Cu toate acestea, când există neînțelegeri între moștenitori sau dacă aceștia preferă astfel, instanța de judecată competentă se va pronunța cu privire la deschiderea succesiunii. Motivele de neînțelegere dintre moștenitori cu privire la succesiune pot fi variate: componența masei succesorale, vocația succesorală a unora dintre ei, contestația dreptului de succesiune etc.

Societatea de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept succesoral și drept civil care vă poate asista în fața notarului public cu privire la procedura deschiderii succesiunii în România sau după caz, consilia în situația în care există orice neînțelegeri între moștenitori și reprezenta în fața instanței de judecată în caz de partaj judiciar al bunurilor din masa succesorală.

Când se deschide procedura succesorală în România?

Moștenitorii pot opta pentru acceptarea în mod expres sau renunțarea la moștenirea defunctului în termen de opțiune succesorală de 1 an de la data deschiderii moștenirii.

În cazul în care unul dintre moștenitori a cerut, anterior exercitării dreptului de opțiune succesorală, întocmirea inventarului cu privire la bunurile care fac obiectul succesiunii, termenul de opțiune succesorală se va prelungi cu două luni de la data comunicării procesului-verbal de inventariere.

Cu toate acestea, chiar și în situația neexercitării opțiunii succesorale, moștenitorii pot declara, cu ocazia dezbaterii succesiunii în fața notarului public, că au efectuat acte materiale din care rezultă neîndoielnic intenția de a accepta succesiunea.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept succesoral și drept civil, care să vă poată acorda consultanță juridică cu privire la pașii de urmat în astfel de cazuri și asistență și reprezentare, atât în cadrul procedurii succesorale desfășurate în fața notarului public, cât și în fața instanței de judecată din România.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.com

Cine poate deschide procedura succesorală în România?

Moștenirea se cuvine soțului supraviețuitor și rudelor defunctului, cum ar fi descendenții, ascendenții și colateralii acestuia. Persoanele desemnate prin testament de către defunct vor avea, de asemenea, drept la moștenire.

Cum se deschide procedura succesorală în România?

De obicei, procedura succesorală este inițiată de notarul public aflat în raza teritorială a judecătoriei unde a avut ultimul domiciliu defunctul. În caz de neînțelegeri între moștenitori sau la cererea acestora, instanța de judecată competentă poate decide deschiderea procedurii succesorale.

Când se deschide procedura succesorală în România?

Moștenitorii au un termen de 1 an pentru a-și exercita opțiunea succesorala, adică pentru a accepta sau a renunța la moștenirea defunctului. Acest termen poate fi prelungit cu două luni în cazul în care se întocmește inventarul bunurilor succesorale. Moștenitorii pot declara și în cadrul dezbaterii succesiunii că au efectuat acte materiale care demonstrează intenția de a accepta succesiunea.