Dacă te regăsești în situația în care nu știi cum să acționezi astfel încat avansul dat la încheierea promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare să îți fie restituit, fie dorești sa obții daune interese provocate de nerespectarea obligațiilor asumate, trebuie să ai în vedere semnficația promisiunii astfel încheiate, existența caracterului executoriu precum și ordinea remediilor pe care le poți aplica. Societatea de avocatura Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial, drept imobiliar și litigii comerciale deoarece adesea aplicarea remediilor este influențată de dispozițiile cuprinse în promisiunea de vanzare-cumpărare a imobilului, motiv pentru care este nevoie de o analiză atentă a clauzelor conținute.

 

Caracterul executoriu al promisiune de vanzare-cumpărare a unui imobil. Obligativitatea semnării în forma autentică. Remedii aplicabile.

 

Promisiunea de vânzare-cumpărare reprezintă acordul convenit de părţi prin care acestea se angajează să încheie în viitor un contract ale cărui elemente esențiale sunt prestabilite prin acest antecontract. Încheierea unui antecontract de vânzare a unui bun imobil nu este obligatorie, părțile putând încheia direct un contract de vânzare-cumpărare, însă poate reprezenta o garanție pentru oricare dintre părțile contractante cu privire la îndeplinirea obligațiilor asumate.

 

Legea nu impune o anumită formă pentru încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare, părțile fiind libere de a alege daca doresc încheierea unui înscris sub semnătură privată, fie a unui înscris autentic. Societatea de avocatura Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă ca, oricare ar fi modalitatea aleasă pentru încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare, redactarea, sau cel puțin revizuirea clauzelor contractuale cuprinse să fie realizată de un avocat specializat în drept comercial, drept imobiliar și litigii comerciale, pentru protecția si siguranța valorificării în viitor a drepturilor părților.

 

De reținut este faptul că înscrisurile autentice reprezintă titlu executoriu doar în măsura în care se constată o creanță certă, lichidă și exigibilă, deci autentificarea promisiunii de vânzare-cumpărare  nu atrage posibilitatea automată a declanșării executării silite. Culpa în neexecutarea promisiunii bilaterale de vânzare cumpărare nu poate fi constatată de către executorul judecătoresc, ci remediul în această situație este rezoluțiunea pe cale judecătorească.

 

Apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial, drept imobiliar și litigii comerciale, este însemnată, existând numeroase situații în practică în care părțile antecontractului au fost executate silit nelegal, un specialist în acest domeniu fiind capabil de a îndruma clientul către remediile si căile procedurale aplicabile, cum este de exemplu contestația la executare.

 

Un alt remediu la care partea interesată poate apela este pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract, în termen de 6 luni de la data la care acesta trebuia încheiat. Remediul este aplicabil în situația în care oricare dintre părți refuză în mod nejustificat încheierea contractului, însă, trebuie ținut cont și de îndeplinirea altor condiții de validitate.

 

Astfel, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial, drept imobiliar și litigii comerciale care să vă îndrume cu privire la remediile ce pot fi alese în vederea executării silite fie în natură, fie în echivalent, a promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare.