Persoanele fizice sau juridice care intenționează să comercializeze și să transporte în România tutun brut sau tutun prelucrat provenit din operaţiuni proprii de import în România, din achiziţii intracomunitare proprii sau din producţia internă proprie trebuie să fie autorizate în calitate de importator și să aibe calitatea de antrepozitar autorizat în România să producă, să transforme, să deţină, să primească sau să expedieze produse accizabile într-un antrepozit fiscal. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial și fiscal pentru a vă îndruma în demersurile necesare pentru obținerea autorizărilor corespunzătoare și îndeplinirea tuturor condițiilor cerute de lege pentru efectuare activității de import de tutun dintr-un stat terț în România.

Orice persoană fizică sau juridică care intenționează să importe produse accizabile, supuse marcării prin banderole sau timbre, precum tutunul, trebuie să aibe calitatea de importator autorizat în România. În vederea obţinerii autorizaţiei de importator autorizat de tutun din Romania, solicitantul trebuie să depună o cerere la Autorităţii Vamala Româna, alaturi de documentatia specifica: acte de constituire, cazierul judiciar al administratorilor, lista produselor accizabile și cantitățile estimate a fi importate, codul NC al produselor, acorduri, motiv pentru care Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial și drept fiscal pentru a vă îndruma în demersurile necesare pentru obținerea autorizației de comercializare a tutunului.

Așadar, tutunul brut sau tutunul prelucrat poate fi comercializat către un operator economic din România numai dacă este antrepozitar autorizat pentru producţia de tutun prelucrat.

Orice transport de tutun brut sau de tutun prelucrat pe teritoriul României, realizată de operatori economici trebuie să fie însoţită de documentul comercial în care se înscrie numărul autorizaţiei operatorului economic.

Antrepozitarul autorizat din România este persoană fizică sau juridică autorizată de autoritatea competentă, în cadrul activităţii sale, să producă, să transforme, să deţină, să primească sau să expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize într-un antrepozit fiscal. În cazul cazul în care nu se respectă prevederile menționate anterior, sancţiunea care intervine este exigibilitatea accizelor.

Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial și drept fiscal pentru a vă îndruma în legătură cu îndeplinirea tuturor condițiilor cerute de lege pentru efectuarea activității de import de tutun dintr-un stat terț în România.

 

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.

 

Ce calități și autorizări sunt necesare persoanelor fizice sau juridice care intenționează să comercializeze și să transporte tutun în România?

Persoanele fizice sau juridice care doresc să comercializeze și să transporte tutun brut sau tutun prelucrat în România trebuie să fie autorizate ca importatori și să aibă calitatea de antrepozitar autorizat în țară pentru a desfășura activități precum producerea, transformarea, deținerea, primirea sau expedierea produselor accizabile într-un antrepozit fiscal.

Ce proceduri trebuie urmate pentru obținerea autorizației de importator autorizat pentru tutun în România?

Pentru a obține autorizația de importator autorizat în România pentru produse accizabile, inclusiv tutun, solicitantul trebuie să depună o cerere la Autoritatea Vamală Română și să însoțească cererea cu documentația specifică, precum actele de constituire, cazierul judiciar al administratorilor, lista produselor accizabile, cantitățile estimate a fi importate, codurile NC ale produselor și alte documente relevante. Un avocat specializat în drept comercial și fiscal poate furniza îndrumare în acest proces.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a comercializa tutun brut sau tutun prelucrat către un operator economic din România?

Tutunul brut sau tutunul prelucrat poate fi comercializat către un operator economic din România doar dacă acesta este antrepozitar autorizat pentru producția de tutun prelucrat. Transportul acestor produse pe teritoriul României trebuie să fie însoțit de un document comercial care include numărul autorizației operatorului economic. Dacă prevederile legale nu sunt respectate, sancțiunea aplicată poate fi exigibilitatea accizelor. Este recomandată consultarea unui avocat specializat în drept comercial și fiscal pentru a se asigura îndeplinirea corectă a tuturor cerințelor legale în acest context.