Acordul de asociere în participaţie este contractul prin care o persoană acordă uneia sau mai multor persoane o participaţie la beneficiile şi pierderile uneia sau mai multor operaţiuni pe care le întreprinde. Cu alte cuvinte, acordul de asociere în participaţie se incheie de regula intre profesionisti în România, fiind o forma de asociere intre doua sau mai multe persoane, fara dobandirea de personalitate juridica. Drepturile de proprietate intelectuală, în special drepturile de autor,  joacă un rol esențialmente important în ceea ce înseamnă beneficiile de care au parte profesioniștii în România, motiv pentru care Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept de proprietate intelectuală, drept corporatist și drept comercial în România, care poate stabili condițiile relației contractuale, raționalizând asupra aporturilor fiecărui asociat, activităților acestora, modului de conducere al asociației precum și modului de împărțire a rezultatelor activităților comune. Încheierea unui acord de asociere in participatie în domeniul tehnologiei informației (IT) în România, presupune o atenție deosebită cu privire la clauzele cuprinse, nu de putine ori clauzele evazive fiind cauza diferendelor între asociați, acesta fiind și motivul pentru care Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații, își propune ca în cele ce urmează, să creioneze elementele asupra carărora profesioniștii în România trebuie să fie precauți atunci când urmăresc stabilirea unei asemenea relații contractuale.

Elementele asupra cărora profesioniștii în România ar trebui să fie precauți atunci când încheie un acord de asociere în participatie sunt reprezentate de modul de distribuire al aporturilor fiecărui asociat, precum și de modul de împărțire al beneficiilor între asociați în România.

Un acord de asociere în participație în România trebuie sa contina clauze privind aportul fiecarui asociat in Romania in cadrul asocierii in participatie, precum si clauze privind momentul de la care acordul de asociere in participatie in Romania produce efecte. In plus, procesul decizional cu privire la obiectul acordului de asociere in participatie va respecta regulile atribuite de catre asociati in Romania, ca urmare a exprimarii vointei lor.

Avocații care activează în cadrul Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații au o experiență vastă în domeniul dreptului corporatist si comercial, precum si in dreptul de proprietate intelectuala în România, asistând de-a lungul timpului numeroși profesionisti în România care doresc sa încheie un acord de asociere în participație.

Cei ce au calitatea de profesionisti in Romania trebuie sa fie atenti la incheierea acordului de asociere in participatie in ceea ce priveste stabilirea limitelor privind drepturile de proprietate intelectuala in Romania, cu precădere fiind vorba despre drepturile de autor, partile contractante având posibilitatea sa stipuleze prevederi speciale pentru protectia unor asemenea drepturi in Romania, precum și a beneficiilor decurgând din acestea.

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept de proprietate intelectuală, drept corporatist și drept comercial în România pentru încheierea unui acord de asociere în participație in vederea stabilirii condițiilor relației contractuale intre partile contractului de asociere in participatie in Romania, distribuind într-un mod echitabil contribuțiile și beneficiile fiecărui asociat in Romania, precum și modul de organizare și desfășurarea al activitățiilor comune.

 

 

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.

Ce reprezintă acordul de asociere în participație în România și cine poate încheia un astfel de acord?

Acordul de asociere în participație în România este un contract prin care o persoană acordă unei sau mai multor persoane o participație la beneficiile și pierderile unor operațiuni întreprinse. Acest acord se încheie, de obicei, între profesioniști și reprezintă o formă de asociere între două sau mai multe persoane, fără dobândirea personalității juridice.

Care sunt elementele esențiale pe care profesioniștii în România trebuie să le ia în considerare când încheie un acord de asociere în participație?

Profesioniștii în România ar trebui să fie atenți la modul de distribuire a aporturilor fiecărui asociat și la modul de împărțire a beneficiilor între asociați. De asemenea, un acord de asociere în participație trebuie să conțină clauze privind aporturile fiecărui asociat, momentul de la care acordul produce efecte și regulile decizionale legate de obiectul acordului.

De ce ar trebui profesioniștii în România să apeleze la un avocat specializat în drept de proprietate intelectuală, drept corporatist și drept comercial pentru încheierea unui acord de asociere în participație?

Avocații specializați în drept de proprietate intelectuală, drept corporatist și drept comercial au experiență vastă în aceste domenii și pot ajuta profesioniștii să elaboreze un acord de asociere în participație robust și echitabil. Aceștia pot stabili condițiile contractuale, inclusiv aspectele legate de drepturile de proprietate intelectuală, modul de conducere și împărțirea beneficiilor. Alegerea unui avocat specializat asigură că acordul este legal și în conformitate cu cerințele legislative în România.