Prin contract de antrepriză și subantrepriză în construcții  în România  înțelegem contractul prin care o persoană, numită antreprenor se obligă că, pe riscul său, să execute o anumită lucrare materială sau intelectuală în România, sau să efectueze activități de prestări servicii de construcții în România pentru o altă persoană numită beneficiar, în schimbul unui preț. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept civil, drept imobiliar și construcții  pentru a vă îndruma în demersurile necesare pentru revizuirea unui contract de antrepriză și subantrepriza în construcții  în România.

Cea mai cunoscută formă de antrepriză este considerată antrepriză pentru lucrări de construcții în România, ce prezintă o varietate a acestui tip de contract. Potrivit Noului Cod Civil prin contractul de antrepriză pentru lucrări de construcții în România, antreprenorul din România se oblige să execute lucrări care, conform legii, necesită eliberarea unei autorizații de construire în România. Antreprenorul din România trebuie să coopereze cu beneficiarul, furnizându-i informaţiile necesare pe care le deţine, în vederea obținerii autorizației de construire în România.

Un aspect esențial în revizuirea unui contract de antrepriză și subantrepriza în construcții  în România îl reprezintă verificarea obiectului contractului stabilit de părți, prin care antreprenorul se angajează să elaboreze documente, precum întocmirea unui proiect de arhitectură, întocmirea unui studiu de soluție de arhitectură, întocmirea unui plan de urbanism al zonei unde va fi situat imobilul, proiectarea instalațiilor, iar beneficiarul se obligă să primească și să achite prețul lucrărilor executate în condițiile, modalitățile și termenele prevăzute în contract.

În privința termenelor de executare a tuturor documentațiilor de proiectare, acestea sunt condiționate de punerea la dispoziția antreprenorului din România a tuturor informațiilor, documentațiilor, avizelor și acordurilor care condiționează începerea acestor lucrări de proiectare în România. Termenele de executare specificate pot fi modificate prin acordul părților, din cauza de forță majoră sau orice altă împrejurare obiectivă și independența de voință părților contractante, urmând că părțile să se informeze reciproc în cazul survenirii acestor cauze și să comunice cauza care a generat întârzierea în executarea obligațiilor.

În final, întregul proiect întocmit devine proprietatea beneficiarului, numai după plata totală și nu poate fi utilizat la alte obiective similare decât pentru obiectivul la care face referire prezentul contract de antrepriză și subantrepriza în construcții  în România

Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept civil  pentru a vă îndruma în demersurile necesare pentru revizuirea unui contract de antrepriză și subantrepriza în construcții  în România.

 

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.