Orice persoană care se află în situația în care o hotărâre definitivă îi prejudiciază interesele poate contesta hotărârea definitivă, urmând procedura în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații din România recomandă apelarea la un avocat specializat în litigii și drepturile omului pentru a vă îndruma în demersurile necesare pentru atacarea unei hotărâri definitive în fața Curții Europene a Drepturilor Omului.

 

Cum poate fi sesizată Curtea Europeană a Drepturilor omului?

Curtea Europeană a Drepturilor Omului va examina plângerile introduse de către persoane fizice ori juridice care se pretind victime ale unei încălcări a drepturilor prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Această convenție reprezintă un tratat internațional la care mai multe state europene au aderat și care s-au angajat în apărarea unor drepturi fundamentale.

Modalitatea de sesizare a Curții Europene a Drepturilor Omului este reprezentată de întocmirea unei cereri atunci când o persoană se află într-o situație în care consideră că îi sunt prejudiciate interesele și i-a fost încălcat vreun drept. Conform art. 39 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, se poate pune la dispoziția părților soluționarea cauzei pe cale amiabilă. Dacă nu este posibil, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului acceptă cererea, se va pronunța o hotărâre definitivă în acest sens.

 

Care sunt condițiile de admisibilitate a cererii?

Condițiile sunt: să nu fie anonimă, să nu fie aceeași cu o altă cerere analizată anterior  de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și să nu fie abuzivă sau incompatibilă cu dispozițiile Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Un avocat specializat în drept litigii și drepturile omului poate oferi îndrumare în legătură cu exercitarea unei căi de atac împotriva unei hotărâri definitive și procedura în fața Curții Europene a Drepturilor Omului.

Conform art. 35 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Curtea Europeană a Drepturilor Omului poate fi sesizată doar după „epuizarea căilor de atac interne” pentru ca instanțele de nivel național să aibă ocazia de a se pronunța cu privire la cauză. După susținerea cauzei în fața instanțelor naționale, persoana prejudiciată poate exercita o cale de atac în fața Curții Europene a Drepturilor Omului.

 

Obligația de epuizare a căilor de atac la nivel național se apreciază în funcție de momentul înregistrării cererii în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. În situația în care au fost exercitate căile de atac interne, termenul legal de sesizare a Curții Europene a Drepturilor Omului începe să curgă de la data deciziei interne definitive.

În concluzie, prezentul articol te îndrumă în exercitarea unei căi de atac împotriva unei hotărâri definitive la CEDO printr-un avocat specializat în litigii și drepturile omului.

 

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații din România recomandă apelarea la un avocat specializat în drept litigii și drepturile omului, care să vă poată sfătui cu privire la strategia de urmat în exercitarea unei căi de atac împotriva unei hotărâri definitive la CEDO.