În situația în care un angajator a fost sancționat pentru neregulile constatate în cadrul activității de muncă de către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), acesta poate contesta procesele verbale de control emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM). În cazul încălcării dispozițiilor legale, angajatorul poate răspunde contravențional. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații din România recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în litigii de muncă și contestarea proceselor verbale emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) pentru a vă îndruma în demersurile necesare pentru contestarea proceselor verbale emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM).

Aplicarea reglementărilor generale şi speciale în domeniul relaţiilor de muncă,
securităţii şi sănătăţii în muncă este supusă controlului Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM), ca organism specializat al administraţiei publice centrale, conform art. 237 din Legea nr. 53/2003.

Răspunderea angajatorului sancționat de Inspectoratul Teritorial de Muncă(ITM)

În urma constatării încălcării dispozițiilor legale în domeniul raporturilor de muncă, angajatorul poate răspunde contravențional și poate fi sancționat cu amendă. Conform art. 260 din Legea nr. 53/2003, constatarea contravențiilor și sancționarea se realizează de către Inspectoratul Teritorial de Muncă(ITM) prin întocmirea unui proces verbal de control. O primă ipoteză în care legea sancționează angajatorul este reprezentată de nerespectarea dispozițiilor privitoare la garantarea salariului minim brut. Această faptă constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 la 2000 de lei. O altă faptă care atrage sancționarea angajatorului este obligarea sau împiedicarea salariaților (prin amenințări sau violențe) să participle la grevă sau să muncească în timpul grevei, amenda fiind între 300 și 1000 de lei. Primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă sau fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență al salariaților se sancționează cu amendă de la 20.000 până la 200.000 de lei.

De asemenea, se pot acorda sancțiuni contravenționale și în următoarele cazuri: nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, nerespectarea dispozițiilor privind înregistrarea de către angajator a demisiei etc.

Activitatea de muncă va fi suspendată până la achitarea amenzii și va fi reluată după remedierea neregulilor constatate de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM).

Un avocat specializat în litigii de muncă, litigii contravenționale și contestarea proceselor verbale emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) vă poate îndruma în procedura de contestare a proceselor verbale emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) pentru evitarea aplicării sancțiunilor contravenționale în mod nelegal.

Căile de atac împotriva procesului verbal de control

Conform Ordonanței Guvernului nr. 12/2001, împotriva procesului verbal de control emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea împotriva procesului verbal de control emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) se depune și se soluționează la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția ori la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul, executarea fiind astfel suspendată.

Instanța competentă să soluționeze plângerea împotriva procesului verbal de control verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o și pe celelalte persoane citate, dacă aceștia s-au prezentat, administrează orice alte probe necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal, și hotărăște asupra sancțiunii.

Atunci când ești sancționat de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) pentru încălcarea legislației muncii din România, sancțiunea poate fi amenda contravențională. Procesul verbal de control emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) poate fi contestat în condițiile prezentate în Ordonanța Guvernului nr. 12/2001, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.

Astfel, Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații din România recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în litigii de muncă, litigii contravenționale și contestarea proceselor verbale emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) pentru a vă îndruma în demersurile necesare pentru contestarea proceselor verbale emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) pentru evitarea aplicării sancțiunilor contravenționale în mod nelegal.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.

Ce opțiuni are un angajator sancționat de către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) pentru a contesta procesele verbale de control emise?

În situația în care un angajator a fost sancționat de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) în urma constatării neregulilor în activitatea de muncă, acesta poate contesta procesele verbale de control emise. Conform Ordonanței Guvernului nr. 12/2001, angajatorul poate depune o plângere împotriva procesului verbal de control în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Care sunt situațiile în care angajatorul poate fi sancționat contravențional de către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM)?

Încălcarea dispozițiilor legale în domeniul relațiilor de muncă poate duce la sancționarea angajatorului cu amendă contravențională. Aceasta poate să apară în cazuri precum nerespectarea dispozițiilor privind salariul minim brut, obligarea sau împiedicarea salariaților să participe la grevă sau să muncească în timpul grevei, primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă sau fără transmiterea elementelor contractului în registrul de evidență, și altele. Amendele pot varia în funcție de încălcarea comisă și pot ajunge la sume considerabile.

Cum poate angajatorul contesta procesul verbal de control emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM)?

Pentru a contesta procesul verbal de control emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), angajatorul trebuie să depună o plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se soluționează la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția sau la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul. Execuția sancțiunii este suspendată în timpul soluționării plângerii. Un avocat specializat în litigii de muncă poate oferi îndrumare și asistență în procesul de contestare a proceselor verbale emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), pentru a evita aplicarea sancțiunilor contravenționale în mod nelegal.