Concordatul preventiv constă într-un contract între debitor și creditori prin care sunt satisfăcute cerințele creditorilor, cu implicații de ordin personal și patrimonial, desfășurându-se în scopul evitării procedurii falimentului. Prin intermediul concordatului preventiv sunt luate măsuri de redresare financiară. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații din România recomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial, insolvență/ reorganizare judiciară și faliment pentru a vă oferi îndrumare în legătură cu deschiderea procedurii de concordat preventiv.

 

Debitorul aflat în stare de dificultate poate recurge la procedura de concordat preventiv. Competența de soluționare a cererilor referitoare la procedura concordatului preventiv aparține judecătorului sindic de la tribunalul în jurisdicția căruia se află sediul debitorului.

 

Care sunt atribuțiile judecătorului sindic ?

Conform Legii 85/2014 judecătorul sindic se pronunță cu privire la:

  1. a) soluționarea cererii de deschidere a procedurii de concordat preventiv;
  2. b)numirea administratorului concordatar contractat de către debitor;
  3. c)omologarea, la cererea administratorului concordatar, a planului de restructurare;
  4. d)verificarea legalității constituirii categoriilor și subcategoriilor de creanțe în vederea exercitării dreptului de vot asupra planului de restructurare;
  5. e)judecarea contestațiilor;
  6. f)dispunerea, prin încheiere, a menținerii sau prelungirii suspendării judiciare a executărilor silite contra debitorilor sau ridicarea suspendării în condițiile prezentului capitol;
  7. g)soluționarea cererii de închidere a procedurii de concordat preventiv;
  8. h)orice alte atribuții prevăzute de lege.

 

Un avocat specializat în drept comercial, insolvență și faliment vă poate îndruma în procedura deschiderii concordatului preventiv.

 

Cum se poate deschide procedura concordatului preventiv?

Conform Legii 85/2014, procedura concordatului preventiv este deschisă printr-o cerere de deschidere a procedurii. Dacă sunt îndeplinite condițiile, judecătorul sindic va admite cererea și va dispune deschiderea procedurii de concordat preventiv. Încheierea se comunică și către registrul în care debitorul este înregistrat.

În termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii concordatului preventiv, administratorul elaborează planul de restructurare pentru satisfacerea cerințelor creditorilor.

Planul de restructurare este supus votului creditorilor, iar după aprobarea lui, acesta este supus omologării de către judecătorul sindic în termen de maximum 3 zile de la încheierea procesului verbal de aprobare a planului de restructurare. Momentul omologării planului de restructurare reprezintă momentul deschiderii procedurii concordatului preventiv. Din momentul deschiderii procedurii concordatului preventiv, sunt suspendate de drept atât executările silite îndreptate împotriva debitorului, cât și cursul prescripției de a cere executarea silită pentru o perioadă de maximum 4 luni, dar nu mai târziu de data pronunțării unei hotărâri de omologare a planului de restructurare sau de închidere a procedurii.

 

De la data omologării până la data pronunțării unei hotărâri judecătorești de încetare a procedurii concordatului preventiv nu se poate deschide procedura insolvenței față de debitor la cererea unui creditor afectat.

 

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații din România recomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial, insolvență/ reorganizare judiciară și faliment, care vă poate sfătui cu privire la deschiderea procedurii concordatului preventiv pentru satisfacerea cerințelor creditorilor.

Ce este concordatul preventiv și cum poate ajuta în situația unui debitor aflat în dificultate financiară?

Concordatul preventiv este un contract între debitor și creditori prin care se satisfac cerințele creditorilor, cu scopul de a evita procedura falimentului. Acest proces implică măsuri de redresare financiară. Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații din România recomandă consultarea unui avocat specializat în drept comercial, insolvență/reorganizare judiciară și faliment pentru îndrumare în privința procedurii de concordat preventiv.

Cine este competent să soluționeze cererile legate de procedura concordatului preventiv și care sunt atribuțiile judecătorului sindic?

Competența de soluționare a cererilor legate de procedura concordatului preventiv aparține judecătorului sindic de la tribunalul în jurisdicția căruia se află sediul debitorului. Judecătorul sindic are atribuții precum soluționarea cererii de deschidere a procedurii, numirea administratorului concordatar, omologarea planului de restructurare, verificarea legalității creanțelor și multe altele.

Cum poate fi deschisă procedura concordatului preventiv și care este rolul planului de restructurare?

Procedura concordatului preventiv este deschisă printr-o cerere de deschidere a procedurii. Dacă condițiile sunt îndeplinite, judecătorul sindic va admite cererea și va dispune deschiderea procedurii. Administratorul concordatar trebuie să elaboreze un plan de restructurare pentru a satisface cerințele creditorilor în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii. Planul de restructurare este supus votului creditorilor și, după aprobare, este omologat de către judecătorul sindic. Momentul omologării planului marchează începutul procedurii concordatului preventiv. Pe durata acestei proceduri, sunt suspendate executările silite împotriva debitorului și cursul prescripției pentru a cere executarea silită, pentru o perioadă de maximum 4 luni, până la omologare sau închiderea procedurii.