Capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 de lei, însă nu există o limită maximă a acestuia. Capitalul social poate fi majorat oricând. Această modificare trebuie înregistrată la Registrul Comerțului. În funcție de modalitatea de majorare a capitalui, prin aport simplu în bani, convertirea împrumuturilor în părți sociale sau emiterea de părți sociale, modalitatea poate fi mai mult sau mai puțin complicată. În acest sens, consultanța oferită de un avocat specializat în drept corporatist, comercial și fuziuni și achiziții este binevenită, potrivit avocaților de la societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

De ce este utilă unei societăți majorarea capitalului social? Capitalul social este acea parte din patrimoniul unei societăți comerciale ce reprezintă aportul în bani, convertirea datoriilor în părți sociale sau natură adus de membrii societății, la data constituirii acesteia. Majorarea capitalului social este benefică dacă ne gândim la modalitățile în care acest aport poate fi utilizat.

Sumele de bani ce reprezintă aportul la constituirea sau majorarea capitalului social pot fi utilizate în activitatea de zi cu zi a întreprinderii, pentru achiziția de bunuri sau servicii, pentru plata salariilor a taxelor și impozitelor.

De asemenea, de la un anumit nivel al capitalului social, o firmă poate opta pentru achitarea impozitului pe profit, în locul celui pe cifra de afaceri.

Capitalul social trebuie să fie menționat pe documentele emise de societate, cum ar fi hotărârile adunării generale a asociaților, deciziile asociatului unic, ori facturile societății.

Care sunt actele de care aveți nevoie pentru majorarea capitalului social:

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/ Consiliului de administraţie/ directoratului;
 3. Daca majorarea capitalului social se face prin aport in natura, dovada dreptului de proprietate al asociatului/acţionarului/membrului persoanei juridice asupra aportului în natură; în cazul în care aportul este constituit dintr-un imobil se ataşează şi extrasul de carte funciară;
 4. Daca majorarea capitalului social se face prin aport in natura, raportul de evaluare întocmit de expertul desemnat de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate;
 5. Daca majorarea capitalului social se face prin aport in bani, dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social;
 6. Actul constitutiv actualizat;
 7. Prospectul de emisiune având semnăturile a doi dintre administratori respectiv a doi membri ai directoratului, în caz de subscripţie publică; în cazul societăţilor reglementate de legislaţia pieţei de capital prospectul de emisie va fi avizat de ASF;
 8. Dacă este cazul:
  • situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare în cazul majorării capitalului social prin încorporarea rezervelor/beneficiilor/primelor de emisiune;
  • actul doveditor al creanţei, situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare, după caz, în situaţia în care majorarea capitalului social se efectuează prin conversia unor creanţe certe, lichide şi exigibile asupra societăţii, în copie;
  • dovezile privind emiterea, subscrierea şi plata obligaţiunilor, hotărârea adunării generale privind emiterea de obligaţiuni convertibile în acţiuni şi hotărârea corespunzătoare a adunării generale a obligatarilor, în cazul în care majorarea capitalului social se efectuează prin conversia obligaţiunilor în acţiuni;
 9. Dacă este cazul:
  • declaraţiile date pe proprie răspundere de către noii asociaţi care prin majorare au dobândit părţi sociale din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi;
  • după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale;
  • certificat de la registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, care să ateste existenţa acesteia;
  • împuternicire pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 10. Dovezile privind plata tarifului legal.

Procedura înregistrării la Registrul Comerțului durează aproximativ 3 zile

Majorarea de capital social poate conduce la schimbarea rolurilor jucate de asociați în cadrul societății comerciale. De exemplu, dacă unul dintre asociați va deține, după majorare, cea mai mare parte din capitalul social, va avea puterea de decizie în societatea respectivă. Tocmai de aceea, este bine ca înainte de a face majorarea de capital să apelați la sfaturile unui consultant specializat, cum este un avocat specializat în drept corporatist, comercial și fuziuni și achiziții. În plus, acesta poate îndeplini toate sarcinile aferente, cum ar fi întocmirea dosarului și depunerea documentelor la Registrul Comerțului, potrivit avocaților specializați în drept corporatist de la societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

****

Echipa Pavel, Mărgărit și Asociații este formată din avocați specializați, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate, peste așteptările clienților. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2018, cazurile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul  firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2018. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, pornind de la ariile de expertiză până la cele mai relevante cazuri din portofoliu, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro, unul dintre cele mai complexe existente pe piața de avocatură din România.