Capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată (SRL) nu poate fi mai mic de 200 lei. Cu toate acestea, nu există o limită maximă pentru acesta. Suma care depășește nivelul de 200 de lei poate fi folosită pentru a finanța activitățile firmei, fie că vorbim de achiziția de echipamente, de plata salariilor sau alte acțiuni. Reducerea capitalului social și utilizarea acestor sume trebuie să urmeze anumite proceduri. Pentru a face această schimbare, puteți angaja un avocat specializat în drept corporatist, comercial și fuziuni și achiziții, care va face toate aceste demersuri și va întocmi documentația necesară, recomandă societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

Capitalul social al unui SRL poate fi redus oricând, iar această modificare trebuie înregistrată la Registrul Comerțului.

Valoarea capitalului social trebuie menționată pe documentele pe care le emite societatea, cum ar fi hotărârile adunării generale a asociaților, deciziile asociatului unic, ori facturile societății.

Reducerea capitalului social se face în două etape, pentru fiecare dintre acestea fiind necesare anumite acte.

Etapa I – în urma căreia în Monitorul Oficial este publicată hotărârea privind diminuarea capitalului

  • Cererea de depunere şi menţionare acte;
  • Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic (original);
  • Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  • Dovezile privind plata tarifului legal de publicare în Monitorul Oficial

Acest prim dosar este depus la Registrul Comerțului.

Etapa a- II- a

  • Cererea de înregistrare (original);
  • Actul modificator al actului constitutiv (original);
  • Extrasul din Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a în care a fost publicată hotărârea de reducere a capitalului social;
  • Actul constitutiv actualizat, în original;
  • Dacă este cazul: avizul prealabil cu privire la limita capitalului social prevăzut de legi speciale (original); avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original); împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  • Dovezile privind plata tarifului legal, respective a tarifului de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, pentru notificarea privind depunerea textului actualizat al actului constitutiv.

Și acest al doilea dosar va fi depus la Registrul Comerțului. Procedura înregistrării la Registrul Comerțului durează 3 zile.

Diminuarea capitalului social se face prin scăderea aportului la capital al acționarilor sau deținătorilor de părți sociale. Prin urmare, după ce are loc această etapă, raportul de forțe al acționarilor se poate modifica. Un avocat specializat în drept corporatist poate oferi consultanța necesară și explica care sunt eventualele riscuri ce intervin pentru un acționar, în urma acestei acțiuni. Același avocat poate redacta documentația necesară, așa încât măsura să nu reprezinte niciun risc pentru client, potrivit societății de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

***

Echipa Pavel, Mărgărit și Asociații este formată din avocați specializați, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate, peste așteptările clienților. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2018, cazurile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul  firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2018. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, pornind de la ariile de expertiză până la cele mai relevante cazuri din portofoliu, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro, unul dintre cele mai complexe existente pe piața de avocatură din România.