Planul urbanistic zonal (PUZ) în România este un instrument important pentru dezvoltarea urbanistică a unei zone dintr-o localitate, conținând informații detaliate despre toate funcțiunile zonei, cum ar fi locuințele, spațiile verzi din România, instituțiile publice, serviciile etc. Prin planul urbanistic zonal (PUZ) în România se asigura o dezvoltare urbanistică coerentă și integrată în România a zonei respective, în concordanță cu prevederile planului urbanistic general (PUG) al localității respective, stabilind și reguli sau criterii clare pentru construcțiile din România și utilizarea terenurilor din România, raportate la zona respectivă. Având în vedere că pot apărea schimbări în privința utilității și folosinței imobilului, poate interveni necesitatea modificării planului urbanistic zonal (PUZ) în România, prin întocmirea documentației aferente. Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept imobiliar și construcții în România, care vă poate îndruma în procedura de modificare a planului urbanistic zonal (PUZ) în România, fiind cunoscut faptul că în domeniul imobiliar și construcții din România, documentația tehnică necesară este una complexă, ceea ce nu de puține ori conduce către tergiversarea întregii proceduri.

 

Ce cuprinde planul urbanistic zonal (PUZ) în România?

Conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, planul urbanistic zonal (PUZ) în România cuprinde mențiuni privitoare la identificarea zonei, destinațiile terenurilor în România (prin indicarea exactă a funcțiunilor zonei, cum ar fi locuirea, circulația, serviciile etc), reguli clare privind construcțiile în România (cum ar fi dimensiunile clădirilor, gradul de ocupare, amplasarea) și utilizarea terenurilor în România. De asemenea, planul urbanistic zonal (PUZ) în România cuprinde informații referitoare la spațiile verzi din România, reguli de circulație, precum și hărți, diagrame și desene care completează prevederile planului urbanistic general  (PUG) în România. Planul urbanistic zonal (PUZ) în România contribuie la dezvoltarea urbanistică în România, venind practic în completarea planului urbanistic general (PUG) în România.

 

Când poate interveni necesitatea modificării planului urbanistic zonal (PUZ) în România?

Procedura de modificare a planului urbanistic zonal existent (PUZ) în România este necesară în ipoteza în care se dorește schimbarea unei construcții în România, a utilității acesteia, a destinației terenurilor în România, a regulilor de construire, a prevederilor privitoare la spațiile verzi în România, precum și a oricărei alte mențiuni din planul urbanistic zonal (PUZ) existent. Trebuie avută în vedere nevoia de dezvoltare urbanistică a zonei respective, precum și concordanța cu planul urbanistic general (PUG) al localității din care face parte respectiva zonă.

 

Un avocat specializat în drept imobiliar și construcții în România vă poate îndruma în procedura de modificare a planului urbanistic zonal existent (PUZ) în România, pentru ca întreaga activitate să fie în concordanță cu prevederile speciale din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului precum și cu legislația conexă.

 

Care este procedura de modificare a planului urbanistic zonal (PUZ) în România?

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului stabilește condițiile și pașii care trebuie urmați pentru obținerea modificării planului urbanistic zonal (PUZ) în România. Un prim pas este reprezentat de depunerea unei cereri la autoritatea locală competentă și întocmirea documentației necesare pentru modificarea planului urbanistic zonal (PUZ) în România, care va conține aspectele relevante privind modificările propuse. Autoritatea locală va organiza o consultare publică, participarea publicului asigurând dreptul acestuia la informare cu privire la modificările propuse, activităţile de amenajare a teritoriului în România şi de urbanism. Sumarizând, pentru a modifica un plan urbanistic zonal (PUZ) în România, trebuie urmată aceeași procedură de elaborare, avizare și aprobare, ca și în cazul elaborării unui plan urbanistic zonal (PUZ) inițial.

 

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este recunoscută la nivel internațional inclusiv de către Ghidul juridic internațional Legal 500, fiind poziționată pe locul 4 la nivel național în domeniul imobiliar și construcții în România, în anul 2022.