Potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea în România, prin intermediul contractului de sponsorizare dintre sponsor și beneficiarul sponsorizării în România, sponsorul pune la dispoziția beneficiarului bunuri sau mijloace materiale pentru un scop bine determinat. Ca și în cazul încheierii oricărui tip de contract, contractul de sponsorizare în România creează drepturi și obligații în sarcina părților, stabilind aspecte importante precum obiectul, durata, cuantumul și valoarea sponsorizării în România. Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în procedura de sponsorizare și drept civil care vă poate îndruma în legătură cu pașii care trebuie urmați pentru efectuarea unei sponsorizări a unei asociații în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea în România, astfel încât relația juridică dintre beneficiari și sponsori să fie una de egalitate.

Contractul de sponsorizare în România este un element cheie care reglementează relația juridică dintre beneficiari și sponsori. Forma scrisă a contractului de sponsorizare în România este necesară, iar acesta trebuie să facă referire la obiect, perioada de sponsorizare în România, cuantumul și valoarea sponsorizării asociației în România, modalitățile de încetare a contractului de sponsorizare în România etc. Astfel, contractul de sponsorizare în România stabilește relația juridică dintre beneficiari și sponsori, respectiv drepturile și obligațiile părților.

Un avocat specializat în procedura de sponsorizare și drept civil vă poate oferi asistență juridică de specialitate în acest domeniu, privind procedura ce trebuie urmată pentru realizarea sponsorizării unei asociații în România, în conformitate cu Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea în România, care reglementează relația juridică dintre sponsori și beneficiari în România.

Ca drepturi ale sponsorului, acestea pot consta în dreptul de a fi informat cu privire la obiectul și scopul sponsorizării, dreptul de a fi informat în legătură cu stadiul proiectului sau activității pentru care s-a oferit sponsorizarea asociației în România, dreptul de a folosi elementele de proprietate intelectuală legate de activitatea sponsorizată etc.

Printre drepturile beneficiarului, se numără dreptul de a folosi numele sponsorului în vederea promovării proiectului sau activității sponsorizate, dreptul de a aduce la cunoștința publicului existența contractului de sponsorizare în România, cu acordul sponsorului sau orice alte drepturi stabilite prin convenția părților.

De asemenea, beneficiarul sponsorizării în România trebuie să îndeplinească și să respecte anumite obligații impuse de contractul de sponsorizare în România. Aceste obligații sunt stabilite de sponsor și de asociație și pot diferi în funcție de convenția acestora. Sponsorul și beneficiarul sponsorizării pot stabili obligații precum: obligația de a folosi bunurile sau sumele de bani primite în scopul convenit cu sponsorul în România, obligația de a aduce la cunoștința sponsorului orice informații cu privire la stadiul proiectului sau activității ce a făcut obiectul sponsorizării asociației în România, obligația de a deține evidența felului în care au fost utilizate sumele de bani sau bunurile etc.

Astfel, Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este recunoscută la nivel internațional pentru experiența vastă în domeniul sponsorizării în România, în cadrul acesteia activând avocați specializați în procedura de sponsorizare și drept civil care oferă servicii juridice de cea mai înaltă calitate.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.com.

Ce este un contract de sponsorizare în România și de ce este important?

Un contract de sponsorizare în România reglementează relația juridică dintre sponsori și beneficiari în ceea ce privește punerea la dispoziție a bunurilor sau mijloacelor pentru un scop bine determinat. Este important deoarece stabilește drepturile și obligațiile părților, inclusiv obiectul, durata, valoarea sponsorizării etc.

Ce informații trebuie să conțină un contract de sponsorizare în România?

Contractul trebuie să includă informații despre obiect, perioada de sponsorizare, valoarea și cuantumul sponsorizării, modalități de încetare a contractului și alte detalii relevante. Forma scrisă a contractului este necesară.

Ce drepturi și obligații au părțile într-un contract de sponsorizare?

Drepturile sponsorului pot include dreptul la informare privind proiectul sponsorizat și dreptul de a utiliza elemente de proprietate intelectuală asociate. Beneficiarul are dreptul de a folosi numele sponsorului în scopuri de promovare. Obligațiile pot varia, inclusiv utilizarea corectă a bunurilor primite și furnizarea informațiilor către sponsor.