În contextul actual geopolitic, socio-economic și ținând cont și de potențialul investițional din România, tot mai multe persoane doresc să obțină sau să redobândească cetățenia română. Un avocat specializat în obținerea cetățeniei române poate îndeplini toate demersurile necesare pentru obținerea sau redobândirea cetățeniei române, atrag atenția avocații de la societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații. În cadrul societății de avocatură există un departament cu avocați specializați în obținerea cetățeniei sau imigrare în România, clienții fiind foarte mulțumiți de serviciile prestate.
Persoanele care doresc să obțină sau să redobândească cetățenia română trebuie să îndeplinească anumite condiții, printre care: să fie persoane majore, să domicilieze pe teritoriul României și să aibă un comportament care nu a adus lezări statului de drept.
Reglementările naționale prevăd că, la cerere, cetăţenia română se poate acorda persoanei fără cetăţenie sau cetăţeanului străin, în temeiul dispoziţiilor art. 8 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991.
Condițiile pentru ca o persoană să obțină cetățenia română sunt:
a). s-a născut şi domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deşi nu s-a născut în România, domiciliază în condiţiile legii pe teritoriul statului român de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit şi convieţuieşte cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei;
b). dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni;
c). a împlinit vârsta de 18 ani;
d). are asigurate în România mijloace legale pentru o existenţă decentă, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor;
e) este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român;
f) cunoaşte limba română şi posedă noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viaţa socială;
g) cunoaşte prevederile Constituţiei României şi imnul naţional.
Termenele prevăzute la lit. a) pot fi reduse până la jumătate în următoarele situaţii:
a) solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan internaţional;
b) solicitantul este cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene;
c) solicitantul a dobândit statut de refugiat potrivit prevederilor legale în vigoare;
d) solicitantul a investit în România sume care depăşesc 1.000.000 de euro.
În cazul în care cetăţeanul străin sau persoana fără cetăţenie care a solicitat să i se acorde cetăţenia română se află în afara teritoriului statului român o perioadă mai mare de 6 luni în cursul unui an, anul respectiv nu se ia în calcul la stabilirea perioadei prevăzute la lit. a). – prima condiție pentru acordarea cetățeniei române.
Pentru obținerea cetățeniei române sunt necesare următoarele documente:
1. Paşaport
2. Permis de şedere;
3. Adeverinţă din care să rezulte domiciliul legal în România;
4. Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
5. Acte de stare civilă pentru titularul cererii (certificat de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume sau divorţ, etc.).
6. Dovada cetăţeniei române a soţului sau a soţiei, dacă este cazul;
7. Certificate de naştere ale minorilor, dacă este cazul;
8. Acordul părinţilor privind acordarea cetăţeniei române pentru copii;
9. Consimţământul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani pentru acordarea cetăţeniei române, dacă este cazul;
10. Cazier judiciar din străinătate;
11. Dovada locuinţei in Romania
12. Dovada mijloacelor legale pentru o existenţă decentă în România,
Persoanele care solicită acordarea cetăţeniei române trebuie să cunoască limba română (scris şi citit), Constituţia României şi imnul naţional și să aibă noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească (inclusiv istoria şi geografia României).
La prima vedere, întocmirea dosarului pentru obținerea sau redobândirea cetățeniei române pare extrem de greoaie. Cu toate astea, cu ajutorul unui avocat specializat în obținerea sau redobândirea cetățeniei române, demersul devine foarte simplu. Avocatul specializat în obținerea sau redobândirea cetățeniei române se va ocupa atât de obținerea actelor necesare, cât și depunerea documentației la instituțiile în cauză, subliniază avocații de la societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.
***
Echipa Pavel, Mărgărit și Asociații este formată din avocați specializați, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate, peste așteptările clienților. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2017, cazurile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2017. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, pornind de la ariile de expertiză până la cele mai relevante cazuri din portofoliu, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro, unul dintre cele mai complexe existente pe piața de avocatură din România.