Zeci de mii proprietari care au de recuperat imobile de la statul român vor putea depune anul viitor acțiuni în instanță pentru a își recupera imobilele ce le-au fost preluate în mod abuziv în perioada comunistă. Un avocat specializat în retrocedări se poate ocupa de obținerea documentației necesare în vederea recuperării imobilului. Totodată, foștii proprietari care apelează la un avocat specializat în recuperarea imobilelor au mai multe șanse de a avea succes în instanță, recomandă avocații de la Pavel, Margarit & Asociații.

Textul de față vă prezintă prevederile legii privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, precum și stadiul retrocedării imobilelor în România. Este vorba de rezumatul unui studiu mai amplu, denumit „Aspecte selective privind procesul de restituire a proprietăților în România”, prezentat de Radu Pavel, Managing Partner al societății de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, în cadrul conferinței „Tendințe și provocări în procesul de restituire a proprietăților din România” organizate de Revista Legal Magazin.

Legiuitorul nostru a adoptat în anul 2013 Legea nr. 165 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
Această lege menține, în articolul 1, principiul restituirii în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist.
În situația imposibilității restituirii în natură a acestor imobile, noua lege prevede măsurile reparatorii în echivalent, și anume:
compensarea cu bunuri oferite în echivalent;
compensarea prin puncte.
Inovația pe care o aduce în legislația retrocedărilor proprietăților preluate abuziv în regimul comunist o reprezintă măsura de compensare prin puncte.
Astfel, se prevede ca atunci când cererile de restituire nu pot fi soluționate prin restituirea în natură la nivelul entităților învestite de lege se soluționează prin acordarea de măsuri compensatorii sub formă de puncte.
Sistemul de acordare a punctelor este redat de Legea 165/2013 în articolul 21.
Astfel, se efectuează evaluarea imobilului prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii 165/2013, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei de folosință la data preluării acestuia, și se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu.
În continuare, se prevede că:
a) în cazul în care, prin documentele existente în dosarul de despăgubire, nu se pot stabili amplasamentul sau caracteristicile tehnice ale imobilului pentru care se stabilesc despăgubiri, evaluarea se face prin aplicarea valorii minime pentru zona sau categoria de imobil prevăzută de grila notarială pentru localitatea respectivă, potrivit prevederilor amintite anterior.
b) în cazul în care, prin documentele existente în dosarul de despăgubire, nu se pot/poate stabili suprafața și/sau descrierea, din punct de vedere arhitectural, a construcțiilor pentru care se stabilesc despăgubiri, se acordă măsuri compensatorii pentru o suprafață utilă de 21 mp. Evaluarea se face prin aplicarea valorii minime pentru zona sau categoria de imobil prevăzută de grila notarială aplicabilă pentru localitatea respectivă.

În termen de 3 ani de la emiterea deciziei de compensare, deținătorul de puncte poate solicita valorificarea acestora în numerar. Pentru deciziile emise înainte de 1 ianuarie 2017, termenul începe să curgă de la această dată. În baza cererii deținătorului de puncte, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților emite, pe parcursul a 5 ani consecutivi, titluri de plată, în tranșe anuale egale, în limita valorii stabilite prin decizia de compensare. Titlurile de plată se emit în ordinea cronologică a emiterii deciziilor de compensare. Cuantumul unei tranșe nu poate fi mai mic de 20.000 lei, cu condiția ca suma astfel acordată să nu depășească totalul despăgubirilor stabilite.

Prezentarea termenelor instituite de lege

Legea 165/2013 instituie termene distincte de soluționare a cererilor formulate potrivit Legii 10/2001 în funcție de numărul de dosare pe care fiecare entitate învestită de lege este chemată să le soluționeze, astfel:

a) în termen de 12 luni, entitățile învestite de lege care mai au de soluționat un număr de până la 2.500 de cereri;
b) în termen de 24 de luni, entitățile învestite de lege care mai au de soluționat un număr cuprins între 2.500 și 5.000 de cereri;
c) în termen de 36 de luni, entitățile învestite de lege care mai au de soluționat un număr de peste 5.000 de cereri.
Aceste termene se socotesc de la data de 1 ianuarie 2014.

Dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor vor fi soluționate în termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a legii, cu excepția dosarelor de fond funciar, care vor fi soluționate în termen de 36 de luni iar dosarele care vor fi transmise Secretariatului Comisiei Naționale ulterior datei intrării în vigoare a legii vor fi soluționate în termen de 60 de luni de la data înregistrării lor, cu excepția dosarelor de fond funciar, care vor fi soluționate în termen de 36 de luni.

Legea stabilește că dosarele se soluționează în ordinea înregistrării lor la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, respectiv Secretariatul Comisiei Naționale.
Printre dosarele a căror soluționare legea o prevede cu prioritate, enumerăm:
a) dosarele în care Secretariatul Comisiei Naționale a solicitat documente;
b) dosarele în care, prin hotărâri judecătorești irevocabile/definitive, instanțele de judecată s-au pronunțat cu privire la existența și întinderea dreptului, precum și la calitatea de persoană îndreptățită.

Stadiul restituirilor

În prezent, la patru ani de la intrarea în vigoare a Legii 165/2013, câteva primării din țară au nerezolvate sute, mii și chiar zeci de mii de notificări de retrocedare a imobilelor depuse în baza Legii 10/2001, cele mai multe dosare regăsindu-se în București și Constanța, potrivit unei statistici prezentate de Radu Pavel, Managing Partner al societății de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, în cadrul conferinței „Tendințe și provocări în procesul de restituire a proprietăților din România” organizate de Revista Legal Magazin.

Primul loc în acest top este ocupat de Primăria București, cu 24.142 de dosare nesoluționate. Locul doi este ocupat de Primăria Constanța, cu 3.171 de dosare, iar pe locul trei se află Primăria Arad, cu 892 notificări nesoluționate.
Cea mai mare parte din aceste dosare se află în diverse stadii de soluționare la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților. Termenul limită acordat de legea 165/2013 Autorității pentru rezolvarea a circa 30.000 de dosare este luna mai 2018. Începând cu această lună dosarele pot lua calea instanțelor, pentru a obține o soluționare pe cale judiciară.
Foștii proprietari ce au de recuperat imobile trebuie să se adreseze avocaților specializați în retrocedări, pentru a își crește șansele de reușită. Un proces împotriva statului român, pentru retrocedarea imobilelor poate dura în instanță ani de zile. Apelând la un avocat ce are în spate ani întregi de practică în domeniul retrocedărilor, șansele ca un proces să se încheie cât mai repede sunt mari, susțin avocații de la Pavel, Margarit și Asociații.

***

Echipa Pavel, Mărgărit și Asociații este formată din avocați specializați, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate, peste așteptările clienților. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2017, cazurile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2017. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, pornind de la ariile de expertiză până la cele mai relevante cazuri din portofoliu, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro, unul dintre cele mai complexe existente pe piața de avocatură din România.