Cu privire la aceasta exceptie de neconstitutionalitate, Curtea Constitutionala a decis in sensul admiterii acesteia si a constatat ca dispozitiile art. 52 alin. (1) lit. b) teza intai din Legea 53/2003 – Codul muncii, sunt neconstitutionale.

Potrivit prevederilor in vigoare ale Codului muncii, suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin act unilateral al uneia dintre parti.

In situatia in care suspendarea contractului de munca a intervenit din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendarii, acesta nu va beneficia de niciun drept care rezulta din calitatea sa de salariat.

Suspendarea de drept a contractului individual de munca se dispune in urmatoarele situatii: concediu de maternitate, concediu pentru incapacitate temporara de munca, carantina, exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului, daca legea nu prevede altfel, indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat, forta majora, in cazul in care salariatul este arestat preventiv, de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei.

Suspendarea contractului individual de munca la initiativa salariatului, se dispune in umatoarele situatii: concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, concediu paternal, concediu pentru formare profesionala, exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, participarea la greva.

In ceea ce priveste suspendarea contractului individual de munca la initiative angajatorului, in prezenta reglementare, aceasta poate fi dispusa in urmatoarele situatii: pe durata cercetarii disciplinare prealabile, in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitive a hotararii judecatoresti, in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, in cazul in care impotriva salariatului  s-a luat masura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cautiune, pe durata detasarii, pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

Avand in vedere recenta decizie a Curtii Constitutionale, care este definitiva si general obligatorie, dupa publicarea deciziei in Monitorul Oficial si dupa trecerea unui termen de 45 zile in care Parlamentul sau Guvernul pot pune de acord prevederea neconstitutionala, efectele juridice ale acesteia vor inceta definitiv, deci dupa aceasta data, contractul individual de munca al salariatului nu va mai putea fi suspendat in situatia in care angajatorul a formulat o plangere penala impotriva salariatului, sau daca salariatul a fost trimis in judecata pentru fapte penale, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.