Astfel, in conformitate cu prevederile art. 61 din Proiect, institutiile de credit ar putea fi obligate sa transmita zilnic, operatiunile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 5.000 Euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.

Prin operatiuni ce par a avea o legatura intre ele se intelege “operatiunile aferente unei singure tranzactii decurgand dintr-un singur contract sau intelegere de orice natura intre aceleasi parti a caror valoare este fragmentata in transe mai mici de 5.000 Euro ori echivalentul in lei, atunci cand acestea sunt efectuate in cursul aceleiasi zile bancare”.

In plus, institutiile de credit ar putea transmite zilnic si transferurile externe in si din conturi pentru sume a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 5.000 Euro, potrivit Proiectului.

Totodata, o alta obligatie in sarcina institutiilor de credit ar putea fi aceea de a comunica Agentiei Nationale de Administrare Fiscala lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica ce deschid ori inchid conturi, forma juridica pe care aceştia o au şi domiciliul sau sediul acestora. Aceasta comunicarea se va face bilunar, cu referire la conturile deschise sau inchise in perioada anterioara acesteia, in baza unor proceduri ce urmeaza a fi elaborate intre Ministerul de Finante si Banca Nationala a Romaniei.

Mai mult, institutiile de credit ar putea avea si obligatia ca, la solicitarea organului fiscal central, sa comunice toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, informatiile şi documentele privind operatiunile derulate prin respectivele conturi, datele de identificare ale persoanelor care detin dreptul de semnatura, precum şi daca contribuabilul/platitorul are sau nu inchiriate casete de valori. Solicitarea urmand a face pentru fiecare titular in parte.

Distinct fata de prevederile actuale, Proiectul mai prevede si obligatia institutiilor de credit, ca la solicitarea organului fiscal central sa comunice beneficiarii reali ai operatiunilor bancare, asa cum sunt definiti la art. 4 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceste noi reglementari vin in contextul in care, in prezenta legislatie, raportarile bancilor cu privire la operatiunile cu sume in numerar, in lei sau in valuta  de cel putin 5.000 Euro, se efectueaza catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, caruia ii este interzis sa furnizeze aceste date organelor fiscale.

In prezent, Proiectul de Cod de procedura fiscala nu a intrat in vigoare, acesta fiind in dezbatere publica.