Potrivit Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, pentru ca un profesionist să poată desfășura activitate economică în România, este necesar ca, mai întâi, acesta să solicite înmatricularea societății comerciale în Registrul Comerțului. Actual, din ce în ce mai mulți antreprenori vor să înființeze o societate în România, aceștia putând alege, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, dintre societăți pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată, societăți în nume colectiv, societăți în comandită simplă și în comandită pe acțiuni. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în înființarea unei societăți comerciale, drept corporativ și orice operațiune la Registrul Comerțului care vă poate oferi asistență juridică de cea mai înaltă calitate, astfel încât procedura de înmatriculare a societății comerciale să fie una sigură și ușoară.

Pentru înmatricularea societății comerciale, profesionistul trebuie să ia în considerare mai multe aspecte, precum, alegerea obiectului de activitate, rezervarea firmei, stabilirea sediului social, întocmirea actului constitutiv, răspunderea administratorului etc., astfel încât profesionistul să poată desfășura activitate economică în condiții de legalitate.

Alegerea obiectului de activitate al societății comerciale

Este important ca, înainte de a începe procedura de înființare a unei societăți în România, profesionistul să își aleagă obiectul de activitate al societății comerciale care va fi constituită. Astfel, profesionistul poate avea o perspectivă de ansamblu a activității economice pe care o va desfășura odată ce procedura de înmatriculare a societății comerciale este îndeplinită.

Verificarea disponibilității și rezervarea firmei

Prin firmă legea se referă la denumirea societății. Rezervarea firmei este un pas esențial pentru înființarea unei societăți, întrucât firma este cea care individualizează profesioniștii pe piață. Conform Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, se interzice înscrierea unei firme care conține cuvintele: “științific”, “academie”, “academic”, “universitate”, “universitar”, “școală”, “școlar” sau derivatele acestora, precum și “notar”, “executor”, “avocat”, “consilier juridic”, “consultanță juridică” sau cuvinte care sunt asociate unor profesii care implică exercițiul autorității publice. Profesionistul trebuie să aleagă 3 posibile denumiri ale societății comerciale, în funcție de preferință, pentru ca Registrul Comerțului să verifice dacă sunt disponibile, întrucât nu se poate rezerva și înregistra o firmă care este deja rezervată sau înregistrată.

Întocmirea actului constitutiv

Actul constitutiv reprezintă acel document care stă la baza înființării unei societăți, cuprinzând aspecte referitoare la asociați, forma juridică, sediul social, obiectul de activitate, capitalul social etc. În ceea ce privește obiectul de activitate, un avocat specializat în înființarea unei societăți comerciale, drept corporativ și orice operațiune la Registrul Comerțului vă poate îndruma în alegerea codurilor CAEN aferente, astfel încât să aveți certitudinea că acestea reflectă obiectul de activitate dorit poate fi realizat conform legii.

Stabilirea sediului social

Sediul social reprezintă spațiul în care societatea comercială își va desfășura activitatea economică, putând fi dovedit prin acte precum contracte de vânzare, contracte de locațiune, contracte de asistență juridică (în acest caz, poate fi stabilit la sediul avocatului, însă numai pentru o perioadă de cel mult 1 an) etc. Este important de urmărit valabilitatea sediului social, întrucât expirarea acesteia poate duce la solicitarea declarării societății comerciale de către ANAF ca inactivă.

Răspunderea administratorilor

Conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, administratorii răspund solidar față de societate pentru realitatea vărsămintelor efectuate de asociați, existența reală a dividendelor plătite, existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere, exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale și stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun. Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor aparține și creditorilor societății, care o vor putea exercita numai în caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului.

În concluzie, este esențial ca la înființarea unei societăți comerciale în România profesionistul să aibă în vedere aspecte referitoare la alegerea obiectului de activitate, rezervarea firmei, stabilirea sediului social, întocmirea actului constitutiv, răspunderea administratorului etc. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în înființarea unei societăți comerciale, drept corporativ și orice operațiune la Registrul Comerțului care vă poate oferi asistență juridică pe parcursul întregii proceduri de înmatriculare a societății comerciale, astfel încât documentația să fie îndeplinită corespunzător, iar depunerea dosarului să fie realizată fără probleme.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.