Înainte de avea loc tranzacţia de achiziţie a unui imobil, atât vânzătorul, cât și cumpărătorul, trebuie să se asigure că au la dispoziție toate actele necesare. Eliberarea unora dintre documente necesită timp şi ar fi neplăcut ca, aflați în preziua tranzacției, să aflați că aceasta trebuie amânată deoarece nu există toate actele necesare. În acest sens, este indicat să apelaţi la serviciile unui avocat specializat în tranzacţii imobiliare şi construcţii. Un astfel de avocat se poate ocupa nu doar de realizarea dosarului cu documentele necesare, ci poate face şi un raport de due diligence. Este vorba de un raport juridic care verifică în special valabilitatea titlului de proprietate, servituţile constituite asupra imobilului şi, dacă e vorba de clădiri, gradul de risc seismic, potrivit avocaţilor specializaţi în tranzacţii imobiliare şi construcţii ai societăţii de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.
Fie că vă ocupaţi de tranzacţie în nume propriu sau apelaţi la un avocat specializat în tranzacţii imobiliare, trebuie să ştiţi care sunt documentele de care aveţi nevoie.
Iată care sunt actele de care veţi avea nevoie pentru o tranzacție imobiliară între persoane fizice:
– Acte de identitate părţi (vânzător și cumpărător);
– Acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacţiei. Acestea pot fi, după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor etc.;
– Certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia Financiară competentă, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către stat. Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv;
– Documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat;
– Extras de carte funciară a imobilului;
– Certificatul de performanță energetică, eliberat de un auditor energetic atestat;
– În cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari care să arate că proprietarul este la zi cu datoriile faţă de aceasta (întreţinere, cheltuieli, reparaţii, cheltuieli comune etc.). Adeverinţa nu este necesară în cazul în care cumpărătorul consimte să preia eventualele debite existente.
– Ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităţilor aferente imobilului.
Dacă într-o tranzacţie imobiliară este implicată una sau mai multe persoane juridice, acestea vor avea nevoie de acte suplimentare. Iată despre ce documente este vorba:
– Certificat de atestare fiscală a persoanei juridice valabil, eliberat de ANAF;
– Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului sau actul în baza caruia îsi desfăşoară activitatea persoana juridică;
– Certificat constatator valabil, eliberat de Registrul Comertului (pentru societăţi comerciale). În lipsa certificatului constatator, biroul notarial poate elibera, contracost, un extras prin serviciul RECOM Online;
– Împuternicire (delegaţie, hotărâre A.G.A) pentru reprezentantul persoanei juridice la încheierea actului (dacă este cazul);
– Hotărâre A.G.A din care să rezulte acordul asociaților cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societății.
După cum se vede, pentru a întocmi dosarul pentru tranzacţia imobiliară de vânzare-cumpărare este nevoie ca persoanele implicate să obţină o serie de documentele de la instituţiile statului sau de la specialişti autorizaţi. Un avocat specializat în due diligence, tranzacţii imobiliare şi construcţii poate face demersurile pentru obţinerea acestor documente şi întocmirea dosarului necesar tranzacţiei imobiliare, aşa încât aceasta să se desfăşoare fără sincope. În plus, pe baza dosarului juridic întocmit pentru acelaşi imobil tot de către avocat, veţi avea siguranţa că achiziţionaţi o clădire, un apartament sau un teren care nu prezintă probleme, susţin avocaţii specializaţi în tranzacţii imobiliare şi construcţii ai societăţii de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.

***

Echipa Pavel, Mărgărit și Asociații este formată din avocați specializați, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate, peste așteptările clienților. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2017, cazurile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2018. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, pornind de la ariile de expertiză până la cele mai relevante cazuri din portofoliu, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro, unul dintre cele mai complexe existente pe piața de avocatură din România.