Articolul de lege criticat se refera la prelungirea dreptului de sedere temporara in Romania , in scop de munca, pentru strainii intrati in Romania in acest scop, daca acestia fac dovada existentei incheierii unui contract individual de munca cu norma intreaga, care este inregistrat in Registrul general de Evidenta a salariatilor, avand un salariu cel putin la nivelul salariului mediu brut. Acei lucratori inalt calificati trebuie sa faca dovada unui salariu al carui cuantum sa fie la nivelul de cel putin 4 ori salariul mediu brut.

In analizarea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea a constatat ca actul normativ a fost adoptat avand in vedere transpunerea Directivei 2011/98/UE a Parlamentului European cu privire la o procedura unica de solicitare a unui permis unic pentru resortisantii tarilor terte in vederea sederii si ocuparii unui loc de munca pe teritoriul statelor membre si un set comun de drepturi pentru lucratorii din tarile terte cu sedere legala pe teritoriul unui stat membru.

Curtea a retinut ca prevederile Ordonantei se aplica numai strainilor, astfel incat nu se poate vorbi despre o comparare cu situatia cetatenilor romani, aceste prevederi aplicandu-se fara discriminare tuturor cetatenilor straini care se afla in situatia de li se prelungi dreptul de sedere temporar.

Mai mult, Curtea considera ca protectia generala a cetatenilor straini si a apatrizilor care locuiesc in Romania inseamna o garantare pentru acestia a tuturor drepturilor si libertatilor, insa deopotriva a faptului ca acestia se supun legislatiei romane si sunt obligati sa indeplineasca aceleasi obligatii corelative.

Totodata Curtea a apreciat faptul ca obligatia impusa de articolul de lege in discutie, aceea ca strainul sa faca dovada unui salariu la cal putin nivelul castigului salarial mediu brut este o obligatie a strainului si nu a angajatorului, astfel incat nu angajatorul este cel care are obligatia sa incadreze strainul intr-un anumit nivel salarial, ci salariatul strain are obligatia de a avea venituri de o anumita insemnatate, astfel incat sa poata sa faca dovada faptului ca isi poate asigura intretinerea pe perioada de timp permisa sa se afle pe teritoriul Romaniei.

Pe cale de consecinta, exceptia de constitutionalitate a fost respinsa de catre Curtea Constitutionala.