Momentul nasterii obligatiei de plata se raporteaza la data ultimului bilant contabil aprobat, existent la momentul decesului asociatului. Drepturile asociatului decedat trebuie stabilite in acelasi mod ca si cele ale asociatului exclus sau ale celui care se retrage din societate si acestea trebuie raportate la valoarea reala, de piata, a activelor la data decesului, iar nu la valoarea acestora asa cum se regaseste in bilantul contabil.

Astfel, asa cum s-a retinut in jurisprudenta, “dreptul mostenitorilor la plata contravalorii partilor sociale se naste din lege si el reprezinta acoperirea prejudiciului incercat prin pierderea proprietatii partilor sociale ale autorului.

In cazul decesului asociatului, societatea este obligata la plata partii sociale catre succesori, conform ultimului bilant contabil aprobat. Textul de lege este explicit in ceea ce priveste modalitatea de cuantificare a valorii partilor sociale, iar intentia legiuitorului este aceea de a preveni abuzurile societatii impotriva mostenitorilor care nu au posibilitatea de a controla modul in care este administrata societatea.”

Drepturile asociatului decedat trebuie stabilite in acelasi mod ca si cele ale asociatului exclus sau ale celui care se retrage din societate si acestea trebuie raportate la valoarea reala a activelor la data decesului, iar nu la valoarea acestora asa cum se regaseste in bilantul contabil.

Prin ultimul bilant aprobat trebuie sa se inteleaga bilantul aprobat pentru anul fiscal anterior datei decesului asociatului.

Aprobarile de bilant facute de asociatii ramasi dupa decesul asociatului nu pot sa stea la temeiul calcularii contravalorii partilor sociale ale defunctului deoarece si implicit cuprind valorificarea de acte si fapte intamplate dupa deces, care nu este firesc sa aiba vreo influenta asupra intinderii drepturilor unei persoane decedate.