Astfel, in mod gresit, a retinut ca autoritatea contractanta a solicitat prin Fisa de date a achizitiei, pct. V.4.5. informatii despre subcontractanti, ca cerinta minima obligatorie, prezentarea de catre acestia a Certificatului constatator si a Certificatului unic de inregistrare (C.U.I.), pentru ca nu se poate vorbi de o cerinta minima obligatorie pentru a fi incidente prevederile sus-mentionate, avand in vedere ca solicitarea acestor acte nu era prevazuta in legislatie ca cerinta restrictiva, invocand Ordinul presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 509/2011.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins ca nefondat recursul, pentru urmatoarele considerente:

Din actele si lucrarile dosarului rezulta ca recurenta-reclamanta, in calitate de autoritate contractanta, a incheiat Contractul de servicii de dirigentie de santier din 25 noiembrie 2011 (ulterior intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 66/2011), cu SC A.B.S. SRL, fiind beneficiara Contractului de finantare nerambursabila din 22 aprilie 2011, SMIS 3079 pentru proiectul „Reabilitare si modernizare DJ 648 Ioneati-Olanu – Limita judetului Olt, Km. 0+000 – Km. 8+900 si construirea a doua poduri din beton armat, judetul Valcea”. Organele de control din cadrul A.M.P.O.R – M.D.R.A.P. au aplicat o corectie de 5% in urma analizarii Cererii de rambursare nr. 3 la Contractul de servicii din 2011, retinand ca neregula incalcarea prevederilor art. 11 alin. (7) din H.G. nr. 925/2006, constand in inserarea in fisa de date a achizitiei la pct. V.4.5. informatii privind subcontractantii, ca cerinte minime obligatorii, prezentarea de date despre subcontractanti: certificatul constatator si CUI, solutie confirmata de instanta de fond prin sentinta recurata.

Potrivit prevederilor art. 11 alin. (7) din H.G. nr. 925/2006, „autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune indeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanti, dar resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit daca sunt prezentate documente relevante in acest sens„.

Pe de alta parte, potrivit art. 45 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractanta putea solicita prezentarea de catre ofertanti a partii/partilor din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoaatere a subcontractantilor propusi.

Or, in cauza, autoritatea contractanta a impus ca cerinta prezentarea certificatului constatator si CUI de catre subcontractanti, ceea ce excede informatiilor necesare identificarii operatorilor economici care urmeaza sa fie subcontractanti, fiind o incalcare a prevederilor art. 11 alin. (7) din H.G. nr. 925/2011 ai art. 45 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006.

Astfel fiind, in mod judicios, a apreciat instanta de fond existenta neregulii constatate de organele de control si legalitatea masurii de corectie financiara pentru cele 2 facturi: din 17 septembrie 2012 si, respectiv, din 5 noiembrie 2012, in valoare totala de 528,76 RON, reprezentand 5% din valoarea Contractului de servicii de dirigentie de santier din 25 noiembrie 2011.

In concluzie, recursul va fi respins ca nefondat, sentinta si actele administrative atacate fiind legale si temeinice.