„Pentru stabilirea judiciara a echivalentului banesc al prejudiciului se aplica principiile instituite prin art. 1084 – 1086 C. civ. din 1864, in sensul ca, prejudiciul trebuie sa cuprinda pierderea efectiv suferita si castigul nerealizat, repararea privind numai prejudiciul previzibil la momentul incheierii contractului, respectiv prejudiciul direct, in legatura cauzala cu faptul care l-a generat.

Castigul nerealizat (lucrum cessans) trebuie sa fie cert atat in ceea ce priveste existenta sa, cat si in ceea ce priveste posibilitatea de evaluare a acestuia, conditie care nu a fost realizata in cauza prin simpla indicare de catre recurenta – reclamanta a sumei pretinse si a unei modalitati proprii de calcul, fara raportarea la elemente obiective care sa permita determinarea in concret a unor daune produse in patrimoniul sau.”

In speta supusa judecatii, Curtea a constatat de asemenea ca nu au fost dovedite in cauza celelalte conditii impuse de lege pentru a fi stabilita raspunderea juridica a intimatului – parat prin obligarea la plata daunelor solicitate: fapta ilicita, legatura cauzala dintre fapta si prejudiciu si vinovatie.

Cum recurenta – reclamanta nu a dovedit ca a suportat printr-o fapta ilicita savarsita cu vinovatie de catre intimatul – parat un alt prejudiciu decat cel rezultat din intarzierea platilor si care a fost reparat integral in conditiile stipulate la art. 19.2 din contract, prin achitarea cu ordinul de plata a penalitatilor de intarziere, se constata ca nu exista temei pentru admiterea cererii de acordare a despagubirilor pentru beneficiul nerealizat.

Recurenta nu a dovedit sustinerea sa privind rezilierea cu rea credinta de catre intimatul – parat a contractului de furnizare si a actelor aditionale incheiate de parti.

Recurenta nu a dovedit nici indeplinirea conditiilor legale si conventionale pentru obligarea intimatului – parat la plata de despagubiri in suma de 1.258.068 lei, cu titlul de beneficiu nerealizat.

Fata de considerentele expuse si care dovedesc ca nu se mai impune examinarea celorlalte circumstante de fapt, care au fost reiterate in prezentul recurs fara o legatura directa cu argumentele retinute in hotararea atacata, Inalta Curte constata ca nu se impune casarea sau modificarea acestei hotarari si pe cale de consecinta, va respinge recursul ca nefondat.