Potrivit reglementărilor din Legea nr. 85/2014, pentru dobândirea calității de creditor în procedura insolvenței în România, trebuie parcurse o serie de etape, printre care amintim: notificarea creditorilor din lista depusă de către debitor, cererea de admitere a creanțelor în termenul fixat prin hotărârea de deschidere a procedurii, verificarea creanțelor de către administratorul sau lichidatorul judiciar, înscrierea în tabelul preliminar al creanțelor, soluționarea eventualelor contestații la tabelul preliminar de creanțe și definitivarea tabelului. În vederea dobândirii calității de creditor în procedura insolvenței în România este necesar ca titularul dreptului de creanță asupra averii debitorului să redacteze o declarație de creanță admisibilă și care să fie ulterior înscrisă în tabelul preliminar al creanțelor asupra averii debitorului, motiv pentru care Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații vă recomandă să apelați cu încredere la serviciile unui avocat specializat în litigii insolvență și faliment în România  care vă poate oferi asistență juridică în înțelegerea detaliilor în desfășurarea procedurii de insolvență în România, inclusiv în ce privește depunerea și redactarea declarației de creanță, conform cerințelor legale.

     Cererea de admitere a creanţelor trebuie făcută chiar dacă acestea nu sunt stabilite printr-un titlu, însă la cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Aceasta va cuprinde denumirea creditorului, domiciliul sau sediul social, suma datorată, temeiul creanţei, precum și menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă. În ceea ce privește locul de depunere a cererilor de admitere a creanțelor formulate de creditorii cu creanțe anterioare datei de deschidere a procedurii insolvenței în România, alții decât salariații, acestea trebuie să fie depuse la Tribunal, în termenul fixat prin hotărârea de deschidere a procedurii insolvenței. Din aceste considerente, un avocat specializat în litigii insolvență și faliment în România din cadrulSocietății de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații vă poate îndrumă în această etapă importantă a procedurii insolvenței, întrucât are ca scop final dobândirea calității de creditor în procedura insolvenței.

     Pentru a obține calitatea de creditor în procedura insolvenței în România este esențial ca titularul dreptului de creanță să redacteze o declarație corespunzătoare, care ulterior verificărilor să fie înregistrata în tabelul preliminar de creanțe, astfel încât Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații  recomandă consultarea unui avocat specializat în litigii insolvență și faliment în România pentru asistență juridică în procedura insolvenței în România prin completarea formularul de contact, accesibil la adresa https://avocatpavel.ro/contact/.

     În continuare, administratorul judiciar va efectua o cercetare amănunţită pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă şi prioritatea fiecărei creanţe. Ca rezultat al verificărilor făcute, administratorul judiciar ori lichidatorul judiciar va întocmi şi va înregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzând toate creanţele împotriva averii debitorului, fiind totodată publicat și în BPI. După publicare, creditorii înscrişi în tabelul preliminar de creanţe pot participa la adunările creditorilor, iar debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată pot formulă contestaţii faţă de tabelul preliminar de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar ori lichidatorul judiciar în tabel. În final, după ce toate contestaţiile la creanţe au fost soluţionate urmează publicarea în BPI a tabelului definitiv a tuturor creanţelor împotriva averii debitorului, urmând că doar cei înscriși în tabel să poată participa la votul asupra planului de reorganizare sau la orice repartiţii de sume în caz de faliment în procedura simplificată. Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă cu încredere implicarea unui avocat specializat în litigii insolvență și faliment în România pentru a oferi asistență în depunerea și gestionarea declarațiilor de creanță, precum și în monitorizarea și participarea la procesul de contestație a creanțelor, facilitând astfel implicarea eficientă a creditorilor în procedura legală și reprezentarea intereselor acestora conform reglementărilor în vigoare.

 Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.