Deschiderea procedurii insolvenței în România. De ce este importantă declarația de creanță?

Astfel cum este prevăzut în Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, prin insolvență se înțelege acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile și care se prezumă atunci când debitorul, după 60 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de creditor. Pentru a dobândi calitatea de creditor în procedura insolvenței este necesar a fi depusă declarația de creanță, urmând a fi înscrisă ulterior în tabelul preliminar al creanțelor. Prezentul articol analizează insolvența la cererea debitorului, insolvența la cererea creditorului și alte aspecte privitoare la declarația de creanță. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este recunoscută internațional pentru vasta experiență în procedura insolvenței și recomandă apelarea la un avocat insolvență sau un avocat avocat litigii comerciale care vă poate oferi asistență juridică de specialitate în ceea ce privește deschiderea procedurii insolvenței.

Avocat insolvență. Insolvența la cererea debitorului

Insolvența la cererea debitorului este una dintre modalitățile pentru deschiderea procedurii insolvenței în România. Potrivit reglementărilor din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, în termen de 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru deschiderea procedurii insolvenței. La cererea adresată tribunalului va fi ataşată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei. Dacă, ulterior înregistrării cererii debitorului, dar înainte de soluţionarea acesteia, sunt formulate cereri pentru deschiderea procedurii insolvenței de către creditori, acestea se vor înregistra direct la cererea formulată de debitor. În acest scop, serviciul de registratură va efectua verificări, din oficiu, la data înregistrării cererilor şi va înregistra cererile la dosarul ce are ca obiect cererea formulată de debitor. În această situaţie, se va proceda la soluţionarea în procedură necontencioasă a cererii debitorului. În cazul admiterii acesteia, cererile creditorilor se vor califica drept declaraţia de creanţă, iar în cazul respingerii sale, se vor soluţiona cererile creditorilor. Un avocat insolvență poate să ofere asistență juridică de specialitate în vederea urmării pașilor necesari pentru a deschide insolvența la cererea debitorului.

Avocat drept comercial. Insolvența la cererea creditorului

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență stabilește că orice creditor poate să solicite deschiderea procedurii insolvenței în România prin introducerea unei cereri împotriva unui debitor prezumat în insolvenţă, îndrumarea oferită de un avocat drept comercial fiind esențială. Astfel, judecătorul-sindic poate dispune, la cererea debitorului în România, consemnarea la o bancă a unei cauţiuni din partea creditorului. Mai mult, în termen de 10 zile de la primirea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei în România, debitorul trebuie ori să conteste, ori să recunoască existenţa stării de insolvenţă. Prin insolvența la cererea creditorului se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului, iar valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în procedura de insolvenţă la persoane juridice, precum și în procedura de faliment a unei firme, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor.

Un avocat drept comercial sau un avocat litigii comerciale vă poate oferi asistență juridică de cea mai înaltă calitate în procedura insolvenței, indiferent că este vorba despre deschiderea procedurii insolvenței, despre declarația de creanță, despre tabelul preliminar al creanțelor, despre contestația la tabelul preliminar al creanțelor sau orice alt aspect privitor la insolvența în România.

Avocat comercial. Declarația de creanță

Declarația de creanță este mijlocul prin care o persoană dobândește calitatea de creditor în procedura insolvenței. Aceasta se înscrie ulterior în tabelul preliminar al creanțelor asupra averii debitorului. Declarația de creanță trebuie făcută chiar dacă nu este stabilită printr-un titlu. Creanţele născute după deschiderea procedurii insolvenței, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele născute după data deschiderii procedurii de faliment. În cazul în care se deschide procedura de faliment după perioada de observaţie sau reorganizare, creditorii vor solicita înscrierea în tabelul suplimentar pentru creanţele născute după data deschiderii procedurii insolvenţei ce nu au fost plătite. Se recomandă asistența juridică oferită de un avocat comercial pentru redactarea declarației de creanță, care să se asigure că sunt urmați toți pașii impuși de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență.

Avocat litigii comerciale. Tabelul preliminar al creanțelor

Conform prevederilor din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, tabelul preliminar al creanțelor cuprinde toate creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii insolvenței, acceptate de către administratorul judiciar în urma verificării acestora. În tabel vor fi menţionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi rangul de prioritate. Tabelul preliminar al creanțelor va fi, totodată, publicat în BPI. După publicare, creditorii înscrişi în tabelul preliminar al creanțelor pot participa la adunările creditorilor, iar debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată pot formulă contestaţii faţă de tabelul preliminar al creanțelor, cu privire la creanţele şi drepturile trecute sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar ori lichidatorul judiciar în tabel. În final, după ce toate contestaţiile la creanţe au fost soluţionate, urmează publicarea în BPI a tabelului definitiv a tuturor creanţelor împotriva averii debitorului, urmând că doar cei înscriși în tabel să poată participa la votul asupra planului de reorganizare sau la orice repartiţii de sume în caz de faliment în procedura simplificată. Pentru operațiunile privitoare la tabelul preliminar al creanțelor este esențială contactarea unui avocat insolvență.

Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații are o vastă experiență în domeniul procedurii insolvenței în România, iar avocații din cadrul acesteia vă pot asista cu redactarea cererii de deschidere a procedurii insolvenței, redactarea declarației de creanță sau cu orice alt aspect privitor la insolvența în România.

Nu navigați prin aceste provocări singuri. Contactați-ne astăzi pentru asistență expertă adaptată nevoilor dumneavoastră.

“Este esențială apelarea la un avocat corporate pentru a vă asigura că urmați toți pașii impuși de lege în procedura insolvenței, atât pentru creditor, cât și pentru debitor.”, a declarat Avocatul Coordonator, Dr. Radu Pavel, al Societății Românești de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații.

În concluzie, insolvența în România este o procedură complexă, fie că este vorba despre insolvența la cererea debitorului, fie că este vorba de insolvența la cererea creditorului. Calitatea de creditor în procedura insolvenței se dobândește prin depunerea declarației de creanță, urmând a fi înscrisă ulterior în tabelul preliminar al creanțelor. Astfel, Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat insolvență sau un avocat corporate care vă poate oferi asistență juridică de specialitate în ceea ce privește deschiderea procedurii insolvenței în România.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2024, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2024. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.