Astfel, cota generala de impozitare pe veniturile microinteprinderilor se va mentine in continuare de 3%, insa, prin exceptie:

  1. pentru persoanele juridice romane nou – infiintate
  2. care au cel putin un salariat,
  3. sunt constituite pe  durata mai mare de 48 de luni,
  4. actionarii/asociatii  lor care nu au detinut titluri de participare la alte persoane juridice

vor beneficia de o cota de impozitare de 1% pentru primele 24 de luni de la data inregistrarii persoanei juridice romane, potrivit legii. Cota de impozitare se aplica pana la sfarsitul trimestrului in care se incheie perioada de 24 de luni.

Respectivele prevederi se aplica daca, in cadrul perioadei de 48 de luni de la data inregistrarii, microintreprinderea nu se afla in urmatoarele situatii:

a)     lichidarea voluntara prin hotararea adunarii generale, potrivit legii;

b)     dizolvarea fara lichidare, potrivit legii;

c)     inactivitate temporara, potrivit legii;

d)     declararea pe proprie raspundere a nedesfasurarii de activitati la sediul social/sediile secundare, potrivit legii;

e)     majorarea capitalului social prin aporturi efectuate, potrivit legii, de noi actionari/asociati;

f)      actionarii/asociatii sai vand/cesioneaza/schimba titlurile de participare detinute.

Conditia referitoare la salariat se considera indeplinita daca angajarea se efectueaza in termen de 60 de zile inclusiv de la data inregistrarii persoanei juridice respective. In cazul in care persoana romana nou – infiintata nu mai are niciun salariat in primele 24 de luni, aceasta aplica prevederile sus- mentionate incepand cu trimestrul in care s-a efectuat modificarea. Pentru persoana juridica cu un singur salariat, al carui raport de munca inceteaza, conditia prevazuta se considera indeplinita daca in cursul trimestrului respectiv este angajat un nou salariat.

Prin salariat se intelege persoana angajata cu contract individual de munca cu norma intreaga, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Totusi, conditia se considera indeplinita si in cazul microintreprinderilor care au persoane angajate cu contract individual de munca cu timp partial daca fractiunile de norma prevazute in acestea, insumate, reprezinta echivalentul unei norme intregi; au incheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, in cazul in care remuneratia acestora este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.