În ultimul timp, Agenția Națională de Administrare Fiscală a emis mii de notificări împotriva persoanelor considerate responsabile de insolvența/insolvabilitatea anumitor companii. În rândul acestor persoane se regăsesc managerii, administratorii acelor companii, precum și alte categorii de profesioniști care au avut diverse raporturi de afaceri cu debitorul. Aceste acțiuni pot fi atacate în instanță, iar de multe ori au mari șanse de reușită, potrivit societății de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

În 2016, Fiscul a recuperat, în contul datoriilor la stat, milioane de lei de la aceste persoane, care au răspuns cu bunurile proprii în contul pierderilor societăților insolvabile.

Astfel, în anul menţionat, Fiscul a atras răspunderea solidară împotriva a 6.353 de persoane (manageri, administratori), pentru un număr de 4.820 de debitori (companii insolvente/insolvabile), potrivit unei statistici obținute de la ANAF de societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații. Valoarea obligațiilor fiscale încasate de la debitori a fost de 8,38 milioane de lei, din care, numai de la persoanele în cazul cărora a fost atrasă răspunderea în solidar a fost încasată suma de 2,8 milioane de lei.

Totodată, în primele patru luni din 2017, Fiscul a atras răspunderea solidară în cazul a 1.693 de persoane (manageri/administratori), pentru 1.358 de debitori (companii insolvente sau în stare de insolvabilitate). Valoarea obligațiilor fiscale încasate de ANAF în perioada menționată de la acești debitori  a fost de 1,87 milioane de lei, iar de la persoanele împotriva cărora s-a atras răspunderea în solidar s-a încasat suma de 251.869 de lei.

„Societatea de avocatură are experiență în dosare de acest tip și recomandă ca aceste decizii ale organului fiscal să fie atacate în instanță, deoarece există șanse de succes. De multe ori, atragerea răspunderii se face abuziv, deoarece organele de conducere ale societăților în cauză nu se fac responsabile de intrarea companiei în insolvență si nici de ajungerea acesteia în insolvabilitate, ci de vină este situația economică. Procedura de contestare a deciziilor Fiscului este următoarea: mai întâi se depune o contestație împotriva forului care a emis acea decizie, iar dacă aceasta primește un răspuns nefavorabil în termen de 30 de zile, contestația poate fi atacată in instanță”, spune avocatul Radu – Cătălin Pavel, Managing Partner al societăţii de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii a asistat şi reprezentat anul trecut directorul unei mari companii de telecomunicaţii într-un caz de atragere a răspunderii în solidar pentru o datorie a companiei în valoare de 450.000 de euro. Notificarea a fost emisă de
ANAF. Rolul societăţii de avocatură a fost acela de a analiza condiţiile în care poate fi emisă o astfel de notificare, în acord cu prevederile legislaţiei insolvenţei, şi să obţină respingerea acesteia. În acest caz, firma a asigurat asistare şi reprezentare clientului, obţinând cu succes respingerea deciziei venite din partea ANAF. Această decizie a fost considerată inadmisibilă de către Curte.

Totodată, societatea de avocatură a reprezentat directorul unei companii într-un caz privind atragerea răspunderii în solidar pentru datorii ale companiei în valoare de 110.000 de euro. Rolul societăţii de avocatură a fost acela de a întocmi declaraţia în apărare pentru client şi de a dovedi că acesta a fost un bun manager, iar intrarea companiei în insolvenţă a fost generată de problemele survenite în urma crizei financiare, nu din cauza slabei administrări. Ca urmare, Curtea a anulat decizia emisă de ANAF.

Potrivit Codului de Procedură Fiscală, „în categoria celor care pot fi trași la răspundere în solidar intră asociații din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor familiale, pentru obligațiile fiscale datorate de acestea, alături de reprezentanții legali care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea și/sau neachitarea obligațiilor fiscale la scadență; terții popriți în situațiile prevăzute de lege, în limita sumelor sustrase indisponibilizării, reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea credință, declară băncii că nu deține alte disponibilități”.

***

Echipa Pavel, Mărgărit și Asociații este formată din avocați specializați, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate, peste așteptările clienților. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2017, cazurile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul  firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2018. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, pornind de la ariile de expertiză până la cele mai relevante cazuri din portofoliu, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro, unul dintre cele mai complexe existente pe piața de avocatură din România.