Potrivit notei de fundamentare, in prezent, desi nu au fost identificate prevederi legale de nivelul legislatiei primare care sa instituie obligatia pentru persoane fizice autorizate, liber profesionisti, persoane juridice sau alte entitati fara personalitate juridica de a utiliza stampila in relatia cu autoritatile sau institutiile publice sau in relatiile dintre acestea, totusi exista o anumita uzanta in utilizarea stampilei. De asemenea exista si legislatie secundara care impune aplicarea stampilei pe documentele ce se depun la diverse autoritati publice.

Astfel Ordonanta stabileste faptul ca persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitatile fara personalitate juridica nu au obligatia de a aplica stampila pe documente sau orice alte inscrisuri emise in relatia dintre acestea. La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga toate prevederile legale referitoare la obligatia aplicarii stampilei de catre persoanele si entitatile prevazute la alin.(1) si (2).

De asemenea, in cadrul Ordonantei sunt propuse si alte reglementari, respectiv: reglementarea compensarii sumelor negative de TVA solicitate la rambursare prin intermediul unui decont depus dupa data deschiderii procedurii de insolventa cu obligatii fiscale nascute dupa data deschiderii procedurii de insolventa; reglementarea compensarii sumelor negative de TVA care nu au fost solicitate la rambursare pana la data deschiderii procedurii insolventei cu obligatiile fiscale nascute anterior deschiderii procedurii de insolventa.

Totodata s-au completat prevederile privind tipurile de garantii cu un nou tip de garantie – polita de asigurare de garantie; au fost create noi reguli speciale de aplicare a masurilor de executare silita in cazul debitorilor care au de incasat de la autoritati sau institutii publice sume certe, lichide si exigibile. In astfel de situatii, in baza documentelor furnizate de debitor, organul de executare va institui poprirea asupra sumelor datorate de aceste autoritati sau institutii publice; A fost introdusa reglementarea expresa a posibilitatii contribuabilului de a obtine suspendarea executarii silite prin depunerea unei scrisori de garantie bancara si pe parcursul solutionarii actiunii in contencios administrativ;

In cazul popririi bancare, s-a prevazut un termen de 3 zile pentru ca bancile sa plateasca sumele indisponibilizate. Acest interval creeaza premisele evitarii situatiilor de executari multiple, atunci cand au fost poprite si indisponibilizate sume existente in mai multe conturi bancare.