Potrivit prevederilor Deciziei sus – mentionate informatiile pe care furnizorii au obligatia de a le publica pe propria pagina de internet potrivit prezentei decizii trebuie sa fie redactate cu caractere lizibile, iar culoarea fontului utilizat trebuie sa contrasteze cu cea a fondului.

In ceea ce priveste rezilierea contractului, se vor indica inclusiv mijloacele prin care acestia pot solicita rezilierea contractului (de exemplu, adresa de e-mail la care pot transmite cererea de reziliere, numarul de telefon/fax, adresa postala etc.); daca se solicita completarea unor formulare/cereri-tip puse la dispozitie de furnizor, se vor indica si modalitatile prin care utilizatorii pot intra in posesia acestora.

Notificarea prin care furnizorii informeaza abonatii despre intentia de a modifica unilateral contractul avand ca obiect furnizarea de servicii de acces si conectare la retele publice de comunicatii electronice ori de servicii de comunicatii electronice destinate publicului trebuie sa fie redactata cu caractere lizibile. Textul notificarii trebuie sa fie usor de inteles, relevant, clar, iar fontul trebuie sa fie in contrast cu fondul utilizat.

Notificarea va fi transmisa abonatilor prin scrisoare, prin fax, posta electronica, SMS sau prin contul de client de pe pagina de internet a furnizorului insotit de un SMS si/sau mesaj la adresa de posta electronica de avertizare cu privire la transmiterea notificarii. Mijlocul ales de furnizor pentru transmiterea notificarii trebuie sa asigure transmiterea integrala a textului acesteia, fara a face trimitere la alte surse de informare.

In cazul in care notificarea privind intentia modificarii unilaterale a contractului este transmisa abonatilor pe suport hartie, dimensiunea suportului hartie trebuie sa fie cel putin egala cu standardul A5, cu caractere de cel putin 10 p, iar notificarea trebuie sa fie separata de orice material publicitar. In cazul in care notificarea privind intentia modificarii unilaterale a contractului este transmisa prin posta electronica sau prin contul de client, subiectul mesajului transmis trebuie sa reflecte faptul ca este vorba despre o modificare unilaterala a contractului in corpul mesajului.

ANCOM administreaza si pune la dispozitia publicului o pagina de internet care ofera informatii comparative privind tarifele si conditiile oferite de furnizori, prin intermediul unei aplicatii interactive care efectueaza, pe baza unui set de optiuni introduse de utilizator, analize comparative ale planurilor tarifare existente pe piata pentru trei categorii de servicii de comunicatii electronice: telefonie mobila, telefonie fixa si acces la internet, urmand sa returneze un clasament al celor mai avantajoase planuri tarifare din punctul de vedere al pretului, care corespund optiunilor exprimate de utilizator.