In data de 17 noiembrie 2014, a intrat in vigoare OUG nr. 72/2014, prin care s-a modificat si completat OUG nr. 66/2014 pentru aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, publicata in Monitorul Oficial nr. 837, Partea I.

Beneficiarul Programului este persoana fizica ce indeplineste cumulativ criteriile de eligibilitate prevazute de OUG nr. 66/2014, respectiv: persoana fizica care nu a mai detinut in proprietate un autoturism – bun nou, nu inregistreaza obligatii de plata restante la bugetul general consolidat, nu inregistreaza restante la plata altor credite bancare si la data solicitarii creditului garantat beneficiarul Programului are varsta de minimum 18 ani si capacitate deplina de exercitiu.

Autoturismul nou contractat de beneficiari trebuie sa indeplineasca cel putin cerintele minime ale standardului EURO 5, iar pretul de achizitie sa nu depaseasca suma de 50.000 lei, la care se adauga TVA, dupa caz.

Finantatorul este reprezentat de institutia de credit sau institutia financiara nebancara inscrisa in Registrul Special al Institutiilor Financiare Nebancare, care acorda credite persoanelor fizice pentru achizitia unui autoturism nou in cadrul Programului.

Beneficiarii Programului trebuie sa dispuna de un avans de minimum 5% din pretul de achizitie a autoturismului nou. Garantia statului va fi de maximum 50% din finantarea acordata, iar comisionul de risc maximum 1% din valoarea garantata.

Beneficiarii Programului sunt obligati sa asigure autoturismul printr-o polita de asigurare de tip CASCO, care va acoperi cel putin riscurile de avarii si furt, fara fransiza pentru daunele totale de avarii si furt si cu o fransiza de maximum 100 de euro, echivalent in lei, pentru daunele partiale de avarii si furt, obligatie care subzista pe toata perioada de valabilitate a garantiei, la care se adauga normele proprii fiecarei banci, precum si conditiile specificate deja in OUG 66/2014 prin care s-a aprobat acest program.

Beneficiarul are obligatia cesionarii drepturilor derivand din politele de asigurare in favoarea statului roman, proportional cu procentul de garantare a platii primei de asigurare pe toata durata de valabilitate a creditului garantat in cadrul Programului.

Sumele reprezentand comisionul de risc se vireaza de catre beneficiarii Programului intr-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscal, la care acestia sunt luati in evidenta fiscala.

Contractul de garantare contine in mod obligatoriu clauza de ipoteca necesara in vederea inscrierii de catre finantator a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou achizitionat in cadrul Programului in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

Suma rezultata din valorificarea, in orice mod, a bunului ce face obiectul garantiei prezentei ordonante de urgenta se distribuie proportional cu procentul de garantare, dupa deducerea cheltuielilor de executare silita efectuate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Finantatorul este abilitat sa isi exprime acordul pentru preluarea finantarii garantate si a dreptului de proprietate asupra autoturismului de catre o persoana fizica ce indeplineste conditiile de eligibilitate in cadrul Programului.

Autoturismul achizitionat in cadrul programului poate fi instrainat sub conditia achitarii integrale a soldului finantarii garantate.

Costul total al finantarilor acordate in cadrul Programului va fi compus din:

  1. dobanda exprimata in raport cu ROBOR la 6 luni, plus o marja de maximum 3% pe an. Marja include nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator si cheltuielile obligatorii legate de finantare, in toate etapele finantarii. Marja nu include costul asigurarii, costul aferent efectuarii formalitatilor de publicitate, penalitatile percepute conform contractului de finantare;
  2. Comisionul de risc datorat MFP care se plateste de catre beneficiar si care se calculeaza de catre finantator ca procent aplicat la suma garantata in cadrul Programului si se achita o singura data, la acordarea garantiei, pentru toata perioada de valabilitate a garantiei. Comisionul de risc este de maximum 1% din valoarea garantata;
  3. Comisionul de administrare datorat FNGCIMM care se plateste de catre beneficiar si este calculat la soldul finantarii garantate. Nivelul comisionului de administrare se negocieaza anual intre MFP si FNGCIMM si se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget, conform legii.