Textul integral al deciziei:

Deliberand asupra contestatiei in anulare, din actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin sentinta nr. 325 din 27 ianuarie 2009 Tribunalul Comercial Mures, s-a respins exceptia privind inadmisibilitatea actiunii, formulata de parata SC P.L. SRL si a fost admisa actiunea reclamantei SC A. SRL formulata in contradictoriu cu paratele SC P.L. SRL, prin lichidator judiciar SC R.M. SRL si SC I. SRL Targu Mures, prin lichidator judiciar S.A.T. si a constatat nulitatea absoluta a compensarii succesive tripartite din data de 31 octombrie 2003, efectuata prin ordinele de compensare.

S-a admis in parte si cererea reconventionala formulata de parata SC P.L. SRL si s-a dispus repunerea partilor in situatia anterioara incheierii actului de compensare, fiind respins capatul de cerere privind obligarea partii reconventionale la restituirea catre reclamanta reconventionala a sumei de 57.18,74 lei.

Impotriva acestei sentinte a formulat apel parata SC P.L. SRL Targu Mures care a fost solutionat de Curtea de Apel Targu-Mures prin decizia nr. 75/A din 09 noiembrie 2009, in complet de divergenta, cu opinie partial divergenta, in sensul admiterii apelului, schimbarii in parte a hotararii si a respingerii actiunii principale cat si acelei reconventionale.

Aceasta decizie a fost casata si cauza trimisa spre rejudecare in apel prin decizia nr. 3803 din 10 noiembrie 2010 pronuntata de inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul nr. 1152/1371/2007.

In apel, dupa casare, prin decizia nr. 27/A din 18 aprilie 2011 Curtea de Apel Targu Mures – sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal s-a admis apelul formulat de parata SC P.L. SRL prin lichidator judiciar R.M. I.S. SPRL Targu Mures impotriva sentintei nr. 325 din 27 ianuarie 2009 pronuntata de Tribunalul Comercial Mures in dosarul nr. 1152/1371/2007, pe care a schimbat-o in parte, in sensul ca a fost respinsa actiunea formulata de reclamanta SC A. SRL Targu Mures impotriva paratei SC P.L. SRL prin lichidator judiciar, ca nefondata si a fost respinsa actiunea formulata de aceeasi reclamanta impotriva paratei SC I. SRL pentru lipsa capacitatii civile.

Prin aceeasi decizie a fost respinsa si cererea reconventionala formulata de SC P.L. SRL prin lichidator judiciar, cu mentinerea dispozitiei cu privire la solutionarea exceptiei inadmisibilitatii actiunii.

Impotriva acestei din urma decizii a declarat recurs reclamanta SC A. SRL Targu Mures, criticand-o pentru nelegalitate.

Prin decizia nr. 324 din 31 ianuarie 2012, pronuntata de inalta Curte de Casatie si Justitie – sectia a Il-a civila, in dosarul nr. 1152/1371/2007* a fost anulat ca insuficient timbrat recursul reclamantei cu motivarea ca recurenta nu a depus taxa judiciara de timbru in suma de 6 lei, iar copia xerox depusa la dosarul de recurs (filele 22, 25 verso) nu cuprinde certificarea ceruta de normele metodologice de punere in aplicare a legii privind taxele judiciare de timbru si nu contine nici contul in care s-a facut plata; in aceste conditii, instanta suprema a aplicat sanctiunea prevazuta de art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 republicata. Avand in vedere dispozitiile art. 274 C. proc. civ., recurenta a fost obligata la plata cheltuielilor de judecata in suma de 4500 lei cheltuieli de judecata catre intimata – parata SC P.L. SRL Targu Mures prin lichidator R.M. I.S. SPRL Targu Mures.

Impotriva acestei din urma decizii contestatoarea SC A.A. SRL Targu – Mures a formulat contestatie in a anulare, in sustinerea careia, arata ca taxa judiciara datorata in recurs a fost achitata inca de la 19 ianuarie 2012, iar dovada de indeplinire a obligatiei legale de timbrare se afla depusa la dosar la data de 30 ianuarie 2012.

Prin urmare, contestatoarea solicita admiterea contestatiei in anulare in temeiul art. 318 C. proc. civ., intrucat instanta de recurs nu a observat ordinul de plata a taxei judiciare de timbru, in suma de 6 lei, „greseala de fapt involuntara” savarsita in recurs.

In afara acestui aspect, in opinia contestatoarei, instanta de recurs a comis o „ greseala involuntara” cand a respins cererea de amanare a judecarii cauzei pentru imposibilitatea prezentarii avocatului ales din motive medicale si justificata cu actul medical anexat.

Contestatia in anulare este fondata potrivit urmatoarelor considerente :

Potrivit dispozitiilor art. 318 alin. (1) teza I C. proc. civ. :”hotararile instantelor de recurs, mai pot fi atacate cu contestatie cand dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale„.

Acest text de lege are in vedere greseli materiale cu caracter procedural care au dus la pronuntarea unei solutii eronate, greselile instantei de recurs, care deschid calea contestatiei in anulare, fiind greseli de fapt, si nu greseli de judecata, de apreciere a probelor ori de interpretare a dispozitiilor legale.

Contestatia in anulare este intemeiata atunci cand recursul a fost anulat ca netimbrat, desi recurentul achitase taxa judiciara de timbru si depusese dovada la registratura instantei, insa aceasta dovada nu s-a aflat la dosar in ziua judecarii pricinii, din motive neimputabile recurentei.

In cauza, solutia de anulare a recursului ca insuficient timbrat este gresita si justifica admiterea contestatiei in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 318 C. proc. civ., in conditiile in care recurenta – contestatoarea din prezenta cauza – a platit taxa judiciara de timbru datorata in recurs, anterior termenului de judecata stabilit pentru solutionarea recursului. Ca este asa rezulta din cererea formulata la data de 31 ianuarie 2012 si depusa de avocatul ales al contestatoarei – recurente, aflata la fila 26 dosar recurs, la care era anexat originalul taxei judiciare de timbru, respectiv ordinul de plata din 19 ianuarie 2012 achitat in cuantumul comunicat de instanta de recurs.

Prin urmare, anularea recursului ca insuficient timbrat constituie rezultatul unei erori materiale, in situatia in care originalul dovezii achitarii taxei judiciare de timbru fusese depus, prin registratura instantei, pentru termenul de judecata din 31 ianuarie 2012, de contestatoarea recurenta cu o zi inainte de judecata recursului, respectiv la 30 ianuarie 2012.

Imprejurarea ca dovada achitarii taxei judiciare de timbru nu era depusa la dosar, desi acesta a fost expediat si inregistrat la registratura generala a instantei supreme din 30 ianuarie 2012, aflat la fila 26 dosar recurs, nu-i poate fi imputata contestatoarei, ci este o greseala materiala in sensul textului de lege evocat.

In consecinta, inalta Curte urmeaza sa admita contestatia in anulare formulata de contestatoarea SC A.A. SRL Targu – Mures impotriva deciziei nr. 324 din 31 ianuarie 2012, pronuntata de inalta Curte de Casatie si Justitie – sectia a II-a civila, in dosarul nr. 1152/1371/2007*, pe care o anuleaza si fixeaza termen pentru solutionarea recursului la data de 21 februarie 2012, cu citarea partilor.

Referitor la critica contestatoarei de respingere a cererii de amanare a avocatului ales pentru solutionarea recursului, inalta Curte aminteste ca amanarile sunt incuviintate pentru motive temeinice, acestea din urma fiind lasate la aprecierea judecatorului, tocmai pentru a evita tergiversarea judecarii cauzelor, mai ales ca judecata recursurilor la instanta suprema au stabilite termene de judecata rezonabile si pertinente, de asa maniera incat partile sa-si asigure apararea. Aceasta pozitie a instantei este fundamentata pe cerinta solutionarii cu celeritate a cauzelor si a principiului prezumarii bunei credinte a partilor la momentul sesizarii instantei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite contestatia in anulare formulata de contestatoarea SC A.A. SRL Targu Mures, impotriva deciziei nr. 324 din 31 ianuarie 2012, pronuntata de inalta Curte de Casatie si Justitie – sectia a II-a civila, pe care o anuleaza si fixeaza termen pentru judecarea recursului la data de 21 februarie 2013, cu citarea partilor.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 13 decembrie 2012