Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, urmeaza a se modifica in sensul eliminarii prevederilor referitoare la impozitarea bacsisului si va fi trimisa catre Senat spre aprobare, intrand in dezbaterea plenului Senatului. Ulterior va fi supusa aprobarii Camerei Deputatilor si, apoi, promulgata de presedinte si publicata in Monitorul Oficial.

De la momentul publicarii in Monitorul Oficial, Ordonanta in forma modificata urmeaza a produce efecte, pana la respectiva data, prevederile actuale fiind in continuare aplicabile.

Prevederile actuale stabilesc faptul ca “prin bacsis se intelege orice suma de bani oferita in mod voluntar de client, in plus fata de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de catre operatorii economici (….) precum si restul dat de vanzator clientului si nepreluat de acesta in mod voluntar. Bacsisul nu poate fi asimilat unei livrari de bunuri sau unei prestari de servicii. Totodata, va fi interzis ca operatorii economici sa conditioneze, sub orice forma, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordarea bacsisului.”

Impozitarea propusa, in curenta reglementare vizeaza:

– impozitarea bacsisului ca profit al operatorului economic in cazul in care acesta nu se distribuie salariatilor (16% sau 3% in cazul microintreprinderilor);

– necuprinderea bacsisului in sfera TVA;

– impozitarea la nivelul angajatului cu 16% impozit pe venit din alte surse, prin retinere la sursa, in cazul in care bacsisul se distribuie salariatilor;

– necuprinderea in baza de impozitare a contributiilor sociale si a contributiilor sociale de sanatate – deci netaxarea din acest punct de vedere al contributiilor sociale.

Operatorii economici utilizatori vor stabili printr-un regulament de ordine interioara daca veniturile provenite din incasarea bacsisului raman la dispozitia lor, sau constituie o sursa de alte venituri care se distribuie salariatilor. Regulamentul se pastreaza la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal in vederea prezentarii acestuia organelor de control. Sumele provenite din incasarea bacsisului se inregistreaza in contabilitate la alte venituri, iar sumele distribuite salariatilor se inregistreaza pe seama cheltuielilor, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.